Tecken på alkoholberoende

 
Vad ser man för tecken på alkoholberoende? Det finns olika varningstecken för att upptäcka potentiellt alkoholproblem. Medan många tecken är igenkännliga kan andra vara svårare att identifiera. Svårighetsgraden påverkar synliga tecken på alkoholberoende. Hur djupt inne i ett alkoholproblem spelar en roll på tecken som en person uppvisar. Till exempel försöker vissa människor täcka sitt alkoholproblem genom att dricka privat och isolera sig från andra. Detta gör det utmanande för familjemedlemmar eller vänner att ingripa och hjälpa sin nära och kära.
 
Milt alkoholberoende kan lätt förbises. Vad som kan se ut som ett mindre alkoholproblem kan dock bli farligt med tiden. Dessa tidiga tecken på alkoholberoende bör inte ignoreras. Att söka behandling förr snarare än senare gör att du kan komma tillbaka till de saker du tycker mest om i livet.

Alkoholmissbruk eller alkoholberoende

Både alkoholmissbruk eller alkoholberoende är båda alkoholproblem. Men de båda sjukdomsbilderna skiljer sig åt och har olika karaktär.

Vanliga tecken på alkoholberoende

 
Om det lämnas obehandlat kan alkoholberoende snabbt komma ur kontroll. När alkoholproblem börjar påverka en människas liv negativt och orsaka skada. Då diagnostiseras det som en alkoholstörning. Att känna igen tecken på alkoholberoende och få korrekt behandling kan göra en betydande skillnad. Det påverkar avsevärt någons återhämtningsprocess.
 
Det finns ingen exakt formel för att avgöra om någon är alkoholist eller inte, men symptom uppträder ofta. Ett symptom kan korsa in i ett annat, vilket ger ytterligare problem på vägen.

Alkoholmissbruk

Frågan vad är alkoholmissbruk missuppfattas ofta med vad är alkoholberoende. Läs vidare om alkoholmissbruk så kommer du se skillnaden.

De allra tydligaste tecken på alkoholberoende

 
Några av de vanligaste symptomen på alkoholberoende är:
 
 • Upplever tillfälliga blackouts eller korttidsminnesförlust.
 • Utvisar tecken på irritabilitet och extrema humörsvängningar.
 • Skapar ursäkter för att dricka för att koppla av, hantera stress eller känna sig normal.
 • Välja att dricka framför andra skyldigheter.
 • Blir isolerad och avlägsen från vänner och familjemedlemmar.
 • Dricker ensam eller i hemlighet.
 • Känns som baksmälla när man inte dricker.
 • Ändra utseende och den grupp bekanta personen brukar umgås med.
 • Oavsett hur litet ett alkoholproblem verkar, bör tecken på alkoholberoende inte ignoreras.

Aldrig bli bakfull

Läs om 7 bevisade sätt att aldrig bli bakfull igen. Beprövade metoder som fungerar var för sig men ännu bättre i kombination med varandra.

Erkänner att ett alkoholproblem uppstått

 
Det finns flera screeningverktyg som hjälper till att avgöra om någon har alkoholproblem. Ett verktyg kallas CAGE – ett frågeformulär som mäter svårighetsgraden av ett alkoholproblem. Om du svarar ”ja” på två eller fler CAGE-frågor bör du söka professionell medicinsk hjälp.
 
De fyra CAGE-screeningfrågorna är:
 
 • Har du någonsin känt att du borde minska ditt drickande?
 • Har folk irriterat dig genom att kritisera ditt drickande?
 • Har du någonsin känt dig dålig eller skyldig till ditt drickande?
 • Har du någonsin tagit en drink först på morgonen för att hålla dina nerver i styr eller för att komma över en baksmälla?
Ofta kan en läkare ställa ytterligare frågor för att korrekt diagnostisera alkoholproblemet. Svaren på dessa frågor bör baseras på det senaste året av alkoholanvändning.

Dricka mindre alkohol

För att vilja dricka mindre alkohol krävs det ofta flera olika anledningar. Här kan du läsa om 11 riktigt bra anledningar.

Frågor angående alkoholintaget inkluderar:
 
 • Har du fortsatt att dricka trots att du kände dig deprimerad eller orolig för ett hälsoproblem?
 • Har det uppstått situationer då du drack mycket mer än du hade tänkt dig?
 • Har du tappat intresset för andra aktiviteter och hobbyer sedan du började dricka?
 • Har du upplevt symptom i samband med alkoholfria dagar?
 • Har du upplevt en lust eller ett begär att konsumera alkohol?
 • Har du hamnat i situationer medan du dricker som ökar dina chanser att skada dig själv eller andra (dvs. dricka och köra bil)?
 • Har du haft problem med lagen på grund av alkoholrelaterade problem?

ADHD och alkoholmissbruk

ADHD och alkoholmissbruk går bevisligen hand i hand visar all statistik och studier inom ämnet. Undertecknad kan bara hålla med om detta.

Farorna med tecken på alkoholberoende

 
Alkoholberoende eller alkoholism kan leda till en rad problem i ditt liv. Problem som påverkar både ditt personliga och yrkesmässiga liv. Långvarigt drickande riskerar att utveckla allvarliga hälsokomplikationer. Det kan orsaka potentiellt livshotande konsekvenser.
 
Förnekelse är en av de främsta anledningarna till att miljontals människor inte får behandling för alkoholism. Vissa individer kommer att försöka rationalisera sitt drickande beteende. Du kan till exempel skylla på andra människor eller vissa omständigheter för att du dricker. I stället för att erkänna de problem du har upplevt från alkohol blir du defensiv när någon nämner tecken på alkoholberoende.
 
Genom att vägra att känna igen de negativa konsekvenserna av alkohol. Då hindrar du dig själv från att leva ett hälsosamt, nyktert liv. Det är dags att sluta ursäkta att du dricker och få den hjälp du förtjänar. Lär dig mer om alkoholalternativ och hitta andra resurser för att börja med din återhämtningsplan idag.

”CAGE är ett kort frågeformulär som du kan ta för att avgöra om du har problem med alkohol. Alla negativa konsekvenser på bara ett område i ditt liv, oavsett hur mycket eller hur ofta du dricker, är oroande. Det är ett tydligt tecken på alkoholberoende och därmed behöver hjälp av en professionell behandling av något slag”.

James Garbutt, Läkare

Tecken på alkoholberoende redan vid ung ålder

 
Under de senaste decennierna har ett växande antal tonåringar börjat missbruka alkohol. Eftersom ungdomars hjärna fortfarande utvecklas varierar tonåringars tecken på alkoholberoende. Rätt så mycket till skillnad jämfört med vuxna mönster. Många ungdomar som deltar i drickande är inte medvetna om de långvariga komplikationer som kan uppstå. De har dålig bristande erfarenhet av alkoholanvändning. Tonåringar kan vända sig till alkohol av olika skäl, inklusive grupptryck, vill experimentera eller ha kul.
 
Det finns beteendemässiga och miljömässiga faktorer som spelar roll för ungdomars missbruk. Ungdomar börjar dricka av olika skäl.

Räkna dagar nykter

Kamratföreningen Länken Laholm erbjuder en ångestfri miljö som gör det lättare att räkna dagar nykter för våra medlemmar.

Några faktorer som motiverar alkoholmissbruk mot tonåren är:
 
 • Flyr verkligheten.
 • Precis som vuxna upplever tonåringar stressiga situationer.
 • I stället för att delta i en hobby, provar vissa ungdomar alkohol.
 • Det gör att de kan varva ner från utmaningar som kan uppstå i skolan eller med familj och vänner.
 • Att dricka kan ge tonåringar en känsla av lycka, så de fortsätter att mata vanan.
Alkoholannonser i media gör att många tonåringar tycker det är acceptabelt att dricka. Vissa tonåringar tänker att de får fler vänner genom att dricka. Tyvärr slutar experimenteringen med alkohol sällan efter ett tillfälle. Det har istället vanligtvis en snöbollseffekt som blir omöjlig att hantera om det går för långt.
 
Under tonåren saknar vissa tonåringar självförtroende och längtar efter att passa in med sina kamrater. De gör nästan vad som helst för att bli accepterade – även om det innebär att dricka alkohol. Dricka ses som ett utlopp för att minska sociala störningar och visa förtroende bland sina kamrater.

Nykter alkoholist på Länken

Som nykter alkoholist i 10 år på Länken har jag sett alldeles för många alkoholister som har det svårare och går en död i förtid till mötes.

Några faktorer som motiverar alkoholmissbruk mot tonåren är:
 
 • Flyr verkligheten.
 • Precis som vuxna upplever tonåringar stressiga situationer.
 • I stället för att delta i en hobby, provar vissa ungdomar alkohol.
 • Det gör att de kan varva ner från utmaningar som kan uppstå i skolan eller med familj och vänner.
 • Att dricka kan ge tonåringar en känsla av lycka, så de fortsätter att mata vanan.
Alkoholannonser i media gör att många tonåringar tycker det är acceptabelt att dricka. Vissa tonåringar tänker att de får fler vänner genom att dricka. Tyvärr slutar experimenteringen med alkohol sällan efter ett tillfälle. Det har istället vanligtvis en snöbollseffekt som blir omöjlig att hantera om det går för långt.
 
Under tonåren saknar vissa tonåringar självförtroende och längtar efter att passa in med sina kamrater. De gör nästan vad som helst för att bli accepterade – även om det innebär att dricka alkohol. Dricka ses som ett utlopp för att minska sociala störningar och visa förtroende bland sina kamrater.

Passar Länken mig?

Det enklaste svaret på frågan passar Länken mig är att besöka Kamratföreningen Länken Laholm. Kom och ta del av gemenskapen.

Behandling av alkoholberoende eller alkoholism

 
Att övervinna alkoholism bör slutföras under vård av läkare i en specialiserad behandlingsanläggning. Patienter som försöker behandla sig själva kan orsaka mer skada än nytta. Till exempel kan alkoholavgiftning innebära extremt obekväma abstinenssymptom. Dessa effekter som bäst behandlas i ett rehabiliteringsprogram.
 
Att delta i ett återhämtningsprogram med hjälp av en rehabiliteringsspecialist. Det ger dig störst chans för långvarig nykterhet. Behandlingspersonal guidar dig genom varje steg i återhämtningsprocessen. De hjälper dig att uppnå korrekt satta nykterhetsmål.
 
Efter rehabilitering kommer din specialist att sätta dig i kontakt med supportgrupper. Föreningar som Länken eller Anonyma Alkoholister (AA) och Al-Anon. Detta kommer att säkerställa att du behåller din nykterhet. Samtidigt låter det dig träffa andra kamrater som har övervunnit sina alkoholproblem.

Alkoholberoende eller alkoholism

Läs det här inlägget om du tror att du eller någon annan kan lida av ett alkoholberoende, alkoholmissbruk eller alkoholism.

Många blundar för tecken på alkoholberoende

 
För den som kanske visar tydliga tecken på alkoholberoende är personens alkoholproblem en väldigt känslig punkt. Det kan vara svårt för nära och kära som drar sig in i det sista för att ge sig in i en så känslig diskussion som oftare än inte leder lätt till bråk och höjda röster. Även barn ser tidigt om en förälder har ett alkoholmissbruk. Barnen märker hur pappa förändras när han är påverkad av alkohol.

Därför kan det ibland vara fog för en intervention där den närmaste vänskapskretsen tillsammans med familjen samlas för att gemensamt konfrontera en person angående sin alkoholkonsumtion. Detta är en framgångsrikt val som ofta faller väl ut så att vännen eller föräldern till slut erkänner inför sig själv att han står maktlös inför alkoholen. Ofta leder interventioner till ett redan bokat behandlingshem med personal därifrån som har varit den drivande kraften för att en intervention äger rum.

Det främre området av vår hjärna, som är involverat i verkställande funktion och planering. Det är inte så utvecklat i tonåren, och alkohol påverkar det. Barnen är redan mer impulsiva, mindre tålmodiga och alkohol påverkar det.
 
John Allen, Läkare

Relaterade inlägg

Share This

Dela det här!

Dela detta med dina vänner!