Sällskapen Länkarnas Riksförbund

Medlemsmötet på Kamratföreningen Länken Laholm 20/5-2021 med talare Jan Börjesson från Sällskapen Länkarnas Riksförbund

Sällskapen Länkarnas Riksförbund

Talaren Jan Börjesson talade sig varm för att få oss att få oss att förstå alla fördelarna med att ansluta vår fristående Länken förening till Sällskapen Länkarnas Riksförbund.

Medlemsmöte den 20/5-2021

Talare: Jan Börjesson
Ämne: Sällskapen Länkarnas Riksförbund
Anledning: Varför vi på Kamratföreningen Länken Laholm absolut borde ansluta oss till Sällskapen Länkarnas Riksförbund. Här nedan kan du läsa om en del av de mest självklara anledningarna som gjorde att Jan Börjesson inte kunde komma på en enda negativ anledning för oss att ansluta vår fristående Länken förening till Sällskapen Länkarnas Riksförbund.

Sällskapet Länkarnas Riksförbund 4

Jan Börjessons sista tal om alla fördelarna med Länkarnas Riksförbund

Efter 25 år lämnar Jan Börjesson posten han har älskat varje dag med ett sista tal på vårt medlemsmöte om hur värdefullt det är för vår förening att vi får ta del av alla resurser de har som vi saknar som Länken förening.

Visioner om Kamratföreningen Länken laholm med hjälp av Sällskapen Länkarnas Riksförbund

Det är med glädje och positiva känslor för vår förening som vi deltog i en presentation av Sällskapen Länkarnas Riksförbund. Jag tror att jag talar för alla som deltog i denna månadens medlemsmöte att den mycket sympatiska mannen Jan Börjesson som har varit förbundets talare sedan 1996 gav oss många positiva anledningar varför det vore bra för vår lokala förening att få möjlighet att ta del av allt som vi erbjuds om vi ansluter oss till deras riksförbund.

Han passade på att hälsa till Nisse Falsberg, som du ser här till höger, från en nära vän som hade bett honom göra detta. Tyvärr var Nisse inte närvarande men hälsningen nådde honom direkt efter vi avslutade ett mycket intressant tal från Jan som gav allt för att samtliga medlemmar skulle förstå vikten av att ansluta oss till Sällskapen Länkarnas Riksförbund för att kunna fortsätta utvecklas i linje med vad vår ordförande Rolf Hökerud vill åstadkomma.

Hans vilja att vidareutveckla vår förenings roll som en ledande faktor som för kommunen vidare i rätt riktning inom rådgivning i alkoholfrågor där riksförbundet kan ge oss alla de resurser som vi idag saknar som fristående förening. Jan visade tydligt hur deras resurser kan förverkliga Rolfs målsättningar inom all relaterad alkoholproblematik i kommunen.

Om Kamratföreningen Länken Laholm
Om Kamratföreningen Länken Laholm

Rolf efterträdde Ronny som aktiv ordförande med Cecilia som platsansvarig

Stadgarna som gäller alla anslutna Länken föreningar är inte huggna i sten

Om vi finner någon paragraf som vi anser inte passar in med den fristående ideella förening vi är idag kan styrelsen kontakta Jan och meddela hur vi i så fall skulle vilja ändra på någon av de nationella stadgarna. Om riksförbundet hittar en godtagbar kompromiss kan det gå att få igenom vissa avvikelser om förbundet anser det passande och fullt rimlig anledning att vi kan få avvika på någon punkt i stadgarna.

Stadgarna innehåller 19 paragrafer som jag precis har läst

Jag läste precis igenom de 19 paragrafer som ligger som grund för alla Länken föreningar som är anslutna till Sällskapen Länkarnas Riksförbund. Personligen hittade jag inget innehåll i någon av paragraferna som jag kände att vi inte kunde ställa oss bakom. Med det sagt är detta bara baserat på min a personliga åsikter.

Därför vill jag återigen rekommendera dig som individuell medlem att noggrant läsa igenom dessa stadgar. För om vi väljer att inte ansluta oss till riksförbundet då går vi miste om alla de resurser som Rolf behöver för fullfölja sin pågående resa full fart framåt.

Ronny Ekegren gick i pension efter 30 års tjänst

Stadgar för Länksällskap tillhörande Sällskapen Länkarnas Riksförbund

Vår ordförande Rolf tryckte upp ett antal kopior av de centrala stadgar som kommer att börja gälla om vi ansluter Kamratföreningen Länken Laholm med Sällskapen Länkarnas Riks-Förbund. Som medlem rekommenderar styrelsen att varje medlem tar sig tid och läser igenom riksförbundets stadgar som är de som kommer gälla istället för våra egna nuvarande stadgar.

Stämmer Sällskapen Länkarnas Riksförbunds stadgar överens med våra värderingar

Den enda anledning jag kan se som ett eventuellt problem är om du som medlem hittar någonting i deras stadgar som du känner så starkt att du inte tycker vi kan ställa oss bakom någon punkt på de nationella stadgar som när och om vi ansluter oss till riksförbundet börjar gälla.

Stadgarna som gäller alla anslutna Länken föreningar är inte huggna i sten.

Sällskapen Länkarnas Riksförbund

Jan Börjesson fick frågan om det finns någonting som han ansåg skulle kunna påverka vår förening negativt när vi ansluter oss till riksförbundet? Svaret på den frågan kom snabbt från Jan och den var kort och koncis och löd: Ingenting.

Men varje individuell paragraf är öppen för diskussion med riksförbundet så vi har all möjlighet att försöka ändra på hur varje paragraf faller i god jord för vår förening. Instämmer Sällskapen Länkarnas Riksförbund en smärre ändring på någon springande punkt bör det helst ske innan vi tar vårt slutliga beslut.

Lusläs stadgarna och vädra dina åsikter så snart som möjligt innan det kommande styrelsemötet. Då får främst vår ordförande Rolf möjligheten att på ett tidigt stadium innan styrelsemötet möjligheten att ta upp den punkten och möjligheten att kanske redan ha svaret på just den ändringen som om den känns rimlig föra den på tal snarast möjligt.

Det finns oändliga fördelar att ansluta vår Länken förening till Riksförbundet

Beslutet klubbas den 27/5 15:00 på vårt kommande styrelsemöte så den som vill göra sin röst hörd behöver göra det senast 14:00 den 27/5 då det kommer klubbas 15:00 samma dag på det kommande styrelsemötet. Låt oss titta närmare på 10 stycken av alla de fördelar Jan radade upp för oss åhörare som var närvarande.

Sällskapen Länkarnas Riksförbund

10 Fördelar med att ansluta föreningen till riksförbundet

1. En sambandscentral full av de resurser vi behöver för att komma vidare

Engagemanget finns på riksnivå som med all deras erfarenhet vill hjälpa oss med precis vad som helst vi ber om och kanske inte visste fanns utan deras omfattande erfarenhet. Vi bör se Sällskapen Länkarnas Riksförbund som en sambandscentral med en mångfald av olika sätt att hjälpa oss att så framgångsrikt som möjligt hjälpa varje enskild medlem som är unik.

Därmed har dom under alla åren kunnat skapa ett kansli med allt vi kan tänkas behöva och vad vi än ber om så försöker dom utan några kostnader på bästa möjliga sätt tillgodose våra behov som om vi ansluter oss med riksförbundet lyfter fram olika möjligheter att göra så mycket mer än bara aktivera våra medlemmar.

Vi kan med deras hjälp lyfta fram Kamratföreningen Länken Laholm till en helt ny nivå där vi aktivt försöker med hjälp av olika metoder sikta på att även förbättra relationen varje medlem har till alkohol och med hjälp av gratis utbildningar och material få vår förening som helhet att fortsättningsvis konsumera mindre och mindre alkohol.

När jag nu har spenderat några timmar på deras hemsida upptäcker jag ett förbund som ställer upp och hjälper varje lokal förening på bästa möjliga sätt utan att det utlöser några ytterligare kostnader. Enligt min uppfattning vore detta det bästa som har hänt vårt älskade Länken sedan jag blev medlem för 12 år sedan. Jag förstår varför Jan idag pratade sig varm om det förbundet han sa att han har älskat att gå till jobbet varje dag sedan han tillträdde 1996.

Jag förstår honom för det förbundet jag börjar lära mig mycket om är en organisation som sträcker ut sina hjälpande händer till alla lokala föreningar och får medlemmarna som helhet att konsumera mindre och mindre alkohol. Helt enkelt underbart är det rätta ordet.

2. Gratis utbildning på plats med den gula boken 

Den Gula Boken verkar vara mantrat för Sällskapet Länkarnas Riks förbund som gratis kommer och utbildar de som aktivt vill lära sig att se hur de kan hjälpa medlemmar vars relation till alkoholen kanske plötsligt går åt fel håll. Då har vi välutbildade medlemmar som kan hjälpa sina kära Länken medlemmar att komma på rätt köl igen.

Att föreningen börjar att aktivt försöka på olika sätt att minska medlemmarnas konsumtion av alkohol med hjälp av gratis utbildning för att ha den kompetensen vore ett stort steg i rätt riktning för föreningen och för dess medlemmar. Vi villl, kan och borde vara mer än bara ett renodlat aktivitetscenter med kul aktiviteter som får medlemmarna att spendera så mycket tid som möjligt nyktra i Länkens lokaler.

När vi nu snart står i startgroparna att rekrytera nya medlemmar på en rad olika sätt vore det bra om några vill gå utbildningen med den gula boken som läroplan eftersom riksförbundet ser den som deras bästa resurs för att lyckas få ner alkoholkonsumtionen bland medlemmarna.

3. Förbundets tidning

Jag bläddrade igenom ett par nummer av deras tidning som omedelbart fångade mitt intresse med en rad aktuella artiklar som belyste en mängd olika problem som många av oss står inför varje dag. Tidningen är full av artiklar med substans och relevans för de flesta av oss olika medlemmar som ändå är lika på en rad olika sätt. Den här tidningen som är en kvalitativ fyrfägstidning med den ena bättre artikeln än den andra och vi kan säkert få hur många nummer som helst som har kommit ut under årens lopp. Tänk vilken komplett samling material vi kan stoltsera och engagera medlemmarna att läsa hyperaktuella artiklar i raden av tidningar.

sällskapen Länkarnas Riksförbund
sällskapen Länkarnas Riksförbund
Kamratföreningen Länken Laholm

4. Rekrytering av nya medlemmar ett hett ämne

Rekrytering av medlemmar är något vi länge har velat komma igång med. På den punkten berättade han att om vi tar fram vår egen text med lokal förankring är det bara att maila den till kansliet.

Sedan omvandlar förbundet texten till en tjusig broshyr i 1000 exemplar som skickas till oss som får sätta oss och vika ihop alla innan vi börjar placera ut den på alla tänkbara olika kontaktpunkter.

Ställen där broschyren hittar fram till en olycklig själ som med den hittar hit till oss och den fantastiska gemenskap som råder mellan alla våra medlemmar som har maktlösheten inför alkoholen gemensamt. Behöver vi mer än 1000 stycken är det bara att hoojta till så kommer det fler.

För om en fallang inte har använt sin fulla kvota kan vi få den gratis för vår räkning istället i form av fler broschyrer som vi varje vecka har personer som fyller på med fler där de går åt som mest.

Bara det vore ett aktivt startskott att logiskt hitta fram till rätt personer på rätt plats som ger oss chansen att på allvar skapa en grupp som hela tiden ser till att fylla på med fler broschyrer på alla olika platser samtidigt som vi kommer hitta nya passande platser att fånga upp och få hit exakt de personer som vi bäst kan hjälpa.

Om vi tänker till och börjar skriva ner en lista på alla olika platser vi kan lägga ut våra broschyrer ppå så många passande ställen vilket är överallt för alkolister är inte bara de som sitter utanför bolaget.

5. Broschyrer  om allt inom missbruk av alkohol 

En uppsjö av material om alla tänkbara olika segment eller fragment av den sjukdomsbild som ser lika olika ut som den på andra plan ser väldigt lika ut. Jag har personligen läst 6 av deras olika broschyrer och blev mäkta imponerad hur lika nichad som full av relevant substantiellt material broshyrerna innehöll.

Jag nämnde dessa 6 broschyrerna och hur imponerad jag blev av hur fullpackade och väl genomtänkta dessa 6 broshyrer som tillsammans kändes väldigt komplett. Hans svar var att vi har mycket mer broshyrer än de.

Vi har fullt med massa olika broschyrer om allting du kan tänka dig om denna så individuella sjukdomsbild. Tänk vad vi kan lära oss om oss själva såväl som andra medlemmars dilemma och med kunskap kommer möjligheten att kunna hjälpa varandra på olika sätt. Blir vi medlemmar skickar dom ner allt till oss så vi har all deras samlade kunskap från med över 50 års aktuell erfarenhet om det problem så många av oss brottas med varje dag.

Med deras material kommer vi alla hitta material som skriker ut: ”Den här broschyren är exakt vad du behöver läsa för att bättre hantera just ditt individuella problem som finns bland all denna mångfald av hängivet skrivet material.

Under alla år har de lyckats revidera allt material gång på gång tills dom har hittat fram till exakt rätt information formulerad och riktad till ditt speciella problem materialet kan hjälpa dig med.

är jag alkoholist
Sällskapen Länkarnas Riksförbund

7. Sällskapet Länkarnas Riksförbund har ett brett spektrum av hjälp att tillgå

Råd och tips hur vi på ett bättre sätt går tillväga för att med framgång be om och få ökade resurser från Laholms Kommun i vårt fall. De har även full koll på vilka olika fonder och stiftelser som de olika lokala föreningarna framgångsrikt sökt och fått olika typer av bidrag från.

Dessutom kommer vi kunna nätverka med landets olika lokala föreningar genom att kontakta dom i detta fall för att se hur mycket resurser andra lokala föreningar får från sina respektive kommuner.

Närmare bestämt vilka stiftelser och fonder som ger dom ökade resurser för att med regelbundenhet hyra en buss och ge oss ut på mer exklusiva aktiviteter som Jan berättade att många av de andra lokala föreningarna gör.

Genom att endast åka 2-3 stycken ut varje gång kommer ni lära känna många fina människor som är vänliga själar som ber er sätta er ner och blir bjudna på någonting.

8. Var med i det svenska nätverket och lär känna de olika föreningarna

Genom att knyta kontakt med likasinnade föreningar runt omkring oss kan vi åka och besöka lokala föreningar vilket blir upplevelser som på både det ena och andra sättet ger oss nya uppslag för att utveckla vår egen förening genom att se och lära från andra som alla har sitt unika upplägg. Det finns även föreningar som erbjuder övernattningsmöjligheter så att vi kan turas om och besöka andra grupper genom att regelbundet bara skicka 2-3 stycken intresserade medlemmar som kommer hem med nya uppslag, ideér och erfarenheter.

Varje besökstur kan medlemmarna sedan berätta om sina erfarenheter och upplevelser på våra medlemsmöten. När Jan talade om hur de olika föreningarna erbjöd regelbundna mer exklusiva aktiviteter borde vi öppna upp kontaktpunkter i form av samtal, besök och mail kontakter med siktet inställt på att lära oss av så många som möjligt hur de genererar eventuella högre intäkts baserade lösningar.

Sällskapet Länkarnas Riksförbund

9. Sällskapet Länkarnas Riksförbund har ett brett utbud av Länken föreningar

Genom att ansluta oss till Sällskapet Länkarnas Riksförbund öppnar vi upp möjligheten att bli del av någonting mycket större som vi välkomnas bli del av med alla de informella möjligheter som vi kan plocka lite kunskap som passar oss från alla andra föreningar som alla kommer välkomna oss in i den nationella gemenskapen.

Medans några besöker en förening kan andra besöka vår förening och för de som vill komma ut och röra sig oftare än andra kan vi med hjälp av andra föreningar välkomnas till kraftigt reducerade kostnader resor till olika städer med föreningar som kan erbjuda övernattningsmöjligheter.

Resor fyllda med upplevelser för de som i par eller mindre grupper tycker det är värt att skjuta till det lilla själva och få reseupplevelser de utan vår anslutning till det nationella riksförbundet inte hade givits den möjligheten.

Jan berättade om olika samlingsresor och en lång rad olika utflykter som vår förhoppningsvis nya vänskapsrelationer runt om i landet vi kan dra nytta av för att må bra såväl som att vi skickar ett par medlemmar på designerade resor till föreningar utöver de vanliga.

Många har en uppsjö av matnyttig information för att som dom öka våra resurser och därmed kunna erbjuda våra medlemmar ökade kvalitativa resor med olika destinationer och målsättningar.

10. Var med i det svenska nätverket och lär känna de olika föreningarna

Möjligheterna som öppnas upp är oändliga och om vi inte ansluter oss, som resten av dom lokala föreningarna, till Sällskapet Länkarnas Riksförbund går vi miste om allt detta och 10 gånger mer som jag idag inte är medveten om, men som vi kommer att få tillgång till genom att ta vår lilla ideella förening och ge den enorma resurser i form av det mest hjälpsamma riksförbund jag någonsin hört talas om.

Allihopa är människor som skulle välkomna oss in i värmen och allt ett enormt nätverk av föreningar som glädjande kommer vilja få med oss i denna mycket större gemenskapen som bara är positivt för allt det underbara med vår lilla underbara ideella förening i Laholm. Den har vi kvar precis som förut förutom en liten förändring av våra stadgar.

Det kan väl inte vara så farligt för att ha kvar vad vi har och få allt detta också. Det är för mig helt obegripligt om föreningen inte enhälligt vill ha så kul som möjligt och genom att ansluta oss till riksförbundet öppna dörren till alla dessa helt gratis resurser som vi annars bara hade kunnat drömma om. Och tänk på all nyvunnen kunskap vi kommer bada i.

Länge leve det kanske bästa riksförbundet i Sverige och det bästa som har hänt mig sedan jag för 12 år sedan välkomnades in i gemenskapen på Kamratföreningen Länken Laholm.

Om Kamratföreningen Länken Laholm

Den som vill göra sin röst hörd rekommenderar jag följande 5 alternativ:

  • Prata med vår ordförande Rolf Hökerud
  • Cecilia som är platsansvarig alla vardaagar 9:00-15:00.
  • Förslagslådan går att använda ända fram tills styrelsemötet börjar.
  • Starta gärna diskussioner med andra medlemmar som bollplank för dina tankar och ideér.
  • Besök förbundets officiella hemsida för en mängd olika information.

Medlemmar

År av erfarenhet

Medlemmar som vi hjälpt

Koppar kaffe varje dag

Länken Recensioner

Läs våra Länken Recensioner

Jag ser fram emot att Länkens styrelse godkänner Länkens biljardklubb så att vi registreras i Svenska Biljardsamfundet. Då kan vi representera Länken i rankingtävlingar som hålls på olika biljardhallar runt omkring oss.

Calle Göransson

Website Manager

Som kassör för vår förening har jag ett ansvar att lyssna på medlemmar vad de tycker om hur våra resurser används. Jag är på Länken dagligen och som medlem kan du göra din röst hörd genom att prata med mig personligen.

Claes Lönn

Kassör

Som medlem spelar jag gärna olika sällskapsspel. Om du hittar ett spel som du anser vi borde ha och spela här på Länken. Berätta det för mig i så fall för jag känner en man som alltid lyssnar på vad jag tycker och tänker.

Kerstin Hökerud

Medlem

Min uppgift på Länken är att alltid hjälpa den för tillfället svagaste länken. Om du känner att du skulle må bättre om du fick prata av dig lite så finns jag alltid här för den som behöver mig som mest just för ögonblicket.

Cecilia

Ansvarig på Länken vardagar

Aktiviteter Länken Laholm erbjuder för våra medlemmar är av högsta vikt för allas trivsel bland medlemmarna. Använd gärna vår förslagslåda eller prata med mig om förändringar eller nyheter som kan lyfta Länken.

Rolf Hökerud

Ordförande

Lördagar och söndagar har jag exakt samma uppdrag som Cecilia har på vardagar förutom att jag inte lagar mat. Jag trivs som bäst varje gång vi slår rekord på hur många vi är här och har så jävla kul som möjligt tillsammans.

Olle

Ansvarig på Länken helgdagar

Lämna en recension om Kamratföreningen Länken Laholm!

Kontakta oss för att bli stödmedlem för 200 kronor årligen eller lämna en recension om Länken. Båda valen är lika viktiga i vårt arbete med kommunens alkoholberoende som är Länken medlemmar.

Vi finns här för att hjälpa varandra!

Länken Laholm

Ängelholmsvägen 39
312 34, Laholm

Öppettider

Alla dagar
9:00-15:00

Ring oss

0430-717 07

Share This

Dela det här!

Dela detta med dina vänner!