Miljöpolicy

Kamratföreningen Länken Laholm ska vara ett företag där fokus på att minimera vår miljöpåverkan är lika viktig som att följa våra kärnvärden i allt vi tar oss an. Det betyder att vi verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan och verkar för att utbilda både våra medlemmar och kunder i hur de kan bidra till en grönare värld.

Vad gör Kamratföreningen Länken Laholm för att bidra i dagsläget?

  • Alla anställda utbildas i miljöfrågor & vår miljöpolicy Resefria mötenuppmuntras
  • Klimatsmarta resealternativ väljs för externa möten Miljöaspekten tas med i beräkning vid alla inköp
  • Hänsyn till miljöpåverkan övervägs vid allt beslutsfattande Digitalt material används framför papperskopior
  • 100 % grön el används på kontoret
  • Dricksvattnet är Kranmärkt
  • Mat på event, utbildningar och möten är främst vegetarisk
  • Plast, glas och pant källsorteras, kartonger och papper återvinns Leverantörer som anlitas har ett miljötänk
  • Miljöförbättrande åtgärder ser vi som investeringar, inte som utgifter
  • Vi klimatkompenserar, men låter inte kompensationen ersätta miljöarbetet

Mer ingående om vår miljöpolicy

Kunskap

Vi som företag ska ständigt arbeta aktivt för att öka vår egen kunskap om hur vi påverkar vårt klimat och för att minska vårt klimatavtryck. Detta sker genom att vara medvetna om de alternativ som finns för att minska vårt klimatavtryck och förmedla vår kunskap till våra medarbetare och partners.

I våra lokaler

Vid samtliga inköp av produkter och varor ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som köps in ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna och vi undviker engångsartiklar. Vi använder 100% förnyelsebar energi i våra lokaler så långt det är möjligt och ser till att släcka lamporna när vi går.

Med Kranmärkning visar vi att vi tar avstånd från förpackat vatten och vi strävar efter att återvinna så mycket som möjligt av vårt avfall. Vi skriver bara ut vad vi verkligen behöver och i så fall på båda sidorna av pappret. När vi beställer mat till event, utbildningar och möten är målsättningen att måltiden ska vara vegetarisk för att minska vår klimatpåverkan.

Resor

Vi strävar efter att i första hand välja det mest klimatsmarta resealternativet för resor inom tjänsten. För längre resor inom Sverige väljer vi om möjligt tåg, flyg är enbart godkänt för längre utlandsresor och i undantagsfall.

Vi uppmuntrar våra medarbetare till resefria kundmöten och tillhandahåller välutrustade konferensrum som gör det enkelt att hålla möten över telefon eller video.

Vårt centrala läge gör det även enkelt för våra medarbetare att ta sig till jobbet med cykel eller lokaltrafik och vi avråder från att använda privat bil till och från jobbet eller i tjänsten.

Våra leverantörer

Vi uppmuntrar våra leverantörer att välja klimatsmarta alternativ och att använda sig av lösningar med minimal miljöpåverkan. I första hand väljer vi alltid leverantörer som kan erbjuda miljömärkta produkter, själva använder förnyelsebar energi och som vidtagit åtgärder för miljövänliga transporter.

Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar årligen för vårt klimatavtryck. Klimatkompensation kan aldrig ersätta det löpande arbetet med att minska klimatpåverkan, men i de fall vi inte har möjlighet att välja ett mer miljövänligt alternativ ska vi kompensera för våra utsläpp till fullo. Detta genom att stödja projekt med verifierad klimatnytta med bevisad additionalitet. Dessa projekt ska vara kvantifierade och granskade av en oberoende tredje part samt certifierade enligt en erkänd standard.

Share This

Dela det här!

Dela detta med dina vänner!