7 Fakta om alkoholberoende

 
Några av fakta om alkoholberoende är lite chockerande. Visste du att alkoholberoende eller alkoholism är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige? 12,5% eller 1 av 8 svenskar har alkoholproblem. Samtidigt är alkoholanvändning både populariserad och glamouriserad. Det är dessutom normen att dricka alkohol.
 
De flesta vuxna kan köpa alkohol lättare än de kan köpa ett smärtstillande medel som Alvedon. Det gör att alkohol är extremt lätt att missbruka. Samtidigt är alkohol mycket beroendeframkallande. Individer som dricker ofta riskerar fysiskt beroende på bara några månader. Det leder till att många oavsiktligt utvecklar missbruk genom fest- eller barkultur.
 
Att förstå fakta om alkoholberoende, dess effekter och hur det fungerar. Det kan hjälpa många människor att undvika problemet eller få behandling. Fakta om alkohol visar att alkoholberoende drabbar över 10% av befolkningen. Det är en av de främsta orsakerna till förebyggande död (över hela världen) och skadar människors liv, hälsa och lycka.

Tecken på alkoholberoende

Tecken på alkoholberoende kan vara svåra att se i begynnelsen av sjukdomen. Dessutom döljer alkoholister framgångsrikt alkoholproblem länge.

Dessa 7 fakta om alkoholberoende täcker grunderna du behöver veta

Genom att läsa fakta om alkohol är det lättare för dig att svara på din egen fråga är jag alkoholist? Det här blogginlägget klargör hur alkoholen påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Läs mer så kan du enkelt relatera din relation till alkohol för att ta ställning om du behöver sluta och vilken hjälp som då finns att få.

1. Ingen planerar att bli alkoholberoende

 
12,5% av Sveriges befolkning uppfyller kriteriet för att vara alkoholberoende. Men det finns ingen som planerar att bli beroende. Istället utvecklar de flesta tolerans genom upprepad exponering. Det är ett tydligt tecken på alkoholberoende.
 
Individer dricker för att:
 
 • Lindra stress efter jobbet
 • Eller för att de går igenom en svår period i sina liv.
 • De dricker på fester eller sociala evenemang.
Det finns en lång rad av anledningar till att personer utvecklar ett alkoholproblem. Oavsett orsaken bygger frekvent exponering för alkohol upp en ökande tolerans. Individer blir toleranta när kroppen anpassar sig till en allt högre alkoholnivå.
 

Fakta om alkoholberoende visar hur toleransen höjs

 
De måste sedan dricka mer för att uppnå samma effekter. Det kan vara katastrofalt i situationer där människor specifikt försöker lindra stress eller bli fulla. Så småningom sätter beroendet in, där kroppen ”förväntar sig” en viss nivå av alkohol i systemet. Neurala systemet har anpassat sig. GABA-receptorer har anpassat sig och kroppen som helhet har anpassat sig.
 
Så här vet du när det har uppstått:
 
 • Darrningar
 • Feber
 • Svettningar
 • Ångest
 • Skakningar när du slutar dricka.
Med tiden förvärras detta till fullständigt abstinens. Det kan inkludera förkylnings- och influensasymtom och till och med kramper. Det betyder att någon som började dricka för att lindra stress kan sluta dricka för att förhindra abstinenssymptom. Alla som är alkoholberoende borde göra det så att de kan fortsätta att fungera.

Alkoholmissbruk eller alkoholberoende

Både alkoholmissbruk eller alkoholberoende är båda alkoholproblem. Men de båda sjukdomsbilderna skiljer sig åt och har olika karaktär.

2. Fakta om alkoholberoende visar att den är dödlig

 
De flesta förknippar alkoholrelaterade dödsfall med bilolyckor och brott. Detta är till stor del sant. Men alkoholism dödar på många sätt. Årligen dör väldigt många människor i Sverige av andra alkoholrelaterade orsaker. Så många att det gör den till den tredje främsta orsaken till död som kan förebyggas.
 
Alkoholrelaterade dödsorsaker:
 
Långvarigt alkoholberoende skadar den mentala och fysiska hälsan avsevärt. En längre överkonsumtion ökar permanent skada på tarmkanalen, organen och hjärnan.
 
Långvarig alkoholanvändning bidrar till:
 
Dessutom finns det många andra potentiellt dödliga alkoholproblem.

Alkoholmissbruk

Frågan vad är alkoholmissbruk missuppfattas ofta med vad är alkoholberoende. Läs vidare om alkoholmissbruk så kommer du se skillnaden.

3. Fakta om alkoholberoende visar mottaglighet för missbruk

 
De flesta människor kan dricka mycket alkohol utan att bli beroende. Men det finns en liten andel av befolkningen som är mer mottagliga för substansberoende.
 
Sårbarheter kan härröra från en rad faktorer:
 
 • Långvarig stress
 • Trauma
 • Barndomstrauma
 • Psykiska störningar som bipolär sjukdom eller depression
 • Genetiskt betingat
Om du till exempel bär vissa gener kan det vara mer sannolikt att du får ämnen på ett sätt som får dig att bli beroende. Personer med höga stressnivåer är mer benägna att bli beroende. Alkohol producerar serotonin och dopamin i hjärnan, vilket minskar stress.
 
Det finns en lång rad andra faktorer. Såsom hänsynslöst beteende när man är påverkad ökar också sannolikheten för missbruk enligt fakta om alkoholberoende.

Aldrig bli bakfull

Läs om 7 bevisade sätt att aldrig bli bakfull igen. Beprövade metoder som fungerar var för sig men ännu bättre i kombination med varandra.

4. Fakta om alkohol påvisar självmedicinering

 
Självmedicinering är det extremt vanliga fenomenet att använda ett ämne för att minska stress och smärta. För att inte tala om för tråkiga känslor av något slag kopplat till psykisk sjukdom. Eller situationsbaserat psykiskt dåligt mående. Fakta om alkoholberoende visar att mer än 50% av de som är alkoholberoende. De har någon sorts underliggande sjukdom som underlättas genom vad som då är alkoholmissbruk.
 
Alkoholmissbruk är extremt vanligt med samtidigt förekommande störningar. Såsom depression, ångest, borderline, etc. Helt enkelt för att de ofta har återkommande smärta, stress och ångest. Alkohol dämpar dessa känslor tillfälligt. Men det förvärrar också negativa känslor över tid genom att minska hjärnans förmåga att producera kemikalier som dopamin.

Dricka mindre alkohol

För att vilja dricka mindre alkohol krävs det ofta flera olika anledningar. Här kan du läsa om 11 riktigt bra anledningar.

5. Fakta om alkoholberoende visar att det är en psykisk störning

 
Medan missbruk påverkar kroppen mycket, har den störst påverkan på sinnet. Personer som går igenom abstinens med löper mycket högre risk till återfall om de inte söker behandling. Ändå söker bara en liten andel av individer hjälp trots att de är i stort behov av behandling. Fakta om alkoholberoende visar att endast 6,7% med behov av hjälp någonsin söker behandling.
 
Detta innebär att de kan gå igenom långa perioder av återhämtning och återfall utan att söka behandling. Därför har de aldrig fått verktygen för att upprätthålla långvarig nykterhet. Medan alkoholavgiftning tar itu med de kortsiktiga fysiska effekterna av alkoholism.

ADHD och alkoholmissbruk

ADHD och alkoholmissbruk går bevisligen hand i hand visar all statistik och studier inom ämnet. Undertecknad kan bara hålla med om detta.

6. Kommuner erbjuder att betala för behandling

 
En av de främsta anledningarna till att individer misslyckas med att söka behandling är kostnaden. Medan alkoholmissbruk ofta är dyrt, täcks det ofta av kommunen så länge du inte är väldigt förmögen. Det är en hälsorätt för svenskar, så kommunerna är skyldiga enligt lag att täcka det. Den faktiska behandlingen och täckningen varierar dock.
 
Olika kommuner erbjuder erbjuder att betala var som helst mellan 10-100% av behandlingen. Bestämmer du dig för att du vill ta tag i ditt alkoholberoende. Då är du en av de 6,7% svenskar som vill förändra misär till ett mycket behagligare leverne.
 
Försök då att boka ett möte med vederbörande på kommunen som ansvarar för frågor rörande behandling av alkoholberoende. Sedan är det upp till dig att förhandla med kommunens ansvarige. Din kommun kommer nästan alltid stå för merparten eller hela kostnaden för din behandling.

Räkna dagar nykter

Kamratföreningen Länken Laholm erbjuder en ångestfri miljö som gör det lättare att räkna dagar nykter för våra medlemmar.

7. Det finns gott om olika behandlingshem

 
Om du eller en nära och kära lider av alkoholism finns det hjälp. Många institutioner finns för att erbjuda behandling av ett alkoholberoende. Med hjälp av behandlingshem kan individer få hjälp att återhämta sig och återvända till ett normalt och hälsosamt liv.
 
Kommunens beroendemottagning är ofta det bästa första steget för att få hjälp i form av vilken behandling som passar dig bäst. Det finns idag en mängd olika privata behandlingshem och beroendeenheten hjälper dig välja den som passar dig bäst. Besök gärna 2-3 olika behandlingshem innan du tar beslutet vilken typ av behandlingshem som känns bäst för dig.
 

Valet av behandlingshem är avgörande för din framgång

 
För att lyckas bli nykter behöver du hitta rätt behandlingshem som passar dig och din situation bäst. Nästan vem som helst kan hitta ett behandlingsprogram som uppfyller deras behov.
 
Många behandlingscentra tillhandahåller också stöd och vård för personer som lider av en samtidig sjukdom. De som har upplevt trauma som ett resultat av alkoholism och för stresshantering.

Nykter alkoholist på Länken

Som nykter alkoholist i 10 år på Länken har jag sett alldeles för många alkoholister som har det svårare och går en död i förtid till mötes.

Fakta om alkoholberoende visar hur viktig eftervård är

 
12-stegs program som (AA) och Länken är hjälp du har tillgång till efter du har varit på ett behandlingshem. Du får säkert åka på studiebesök på AA under din tid på behandlingshemmet. För att verkligen lyckas sluta dricka alkohol är efterbehandling helt avgörande. För att du ska fortsätta att alltid förbli en nykter alkoholist är inrättningar som AA och Länken nyckeln till framgång.
 
Även om det kan vara lätt att fortsätta att dricka för att det är socialt acceptabelt har du upptäckt att det inte fungerar för dig. Ta kontakt med din kommun och deras beroendeenhet så hjälper dom dig hitta vägen till ett alkoholfritt liv. Fakta om alkoholberoende visar hur farlig alkohol är och hur det bara förvärras med tiden.

Relaterade inlägg

Share This

Dela det här!

Dela detta med dina vänner!