Biljardregler 8-Ball

Här hittar du en korrekt tolkning av Svenska Biljardförbundet biljardregler 8-ball. Om någon hamnar i en dispyt angående regler i spelet hittar ni svaren här.

Biljardregler 8-ball

Biljardregler 8-Ball

Biljardregler 8-ball går ut på att sänka den svarta bollen med nummer 8, men innan man får göra det måste man ha sänkt alla bollar i sin serie – antingen de ”halva” bollarna (9-15) eller de helfärgade (1-7), beroende på vilken bollserie man blivit tilldelad.

Så spelar man efter biljardregler 8-ball enligt Svenska Biljardförbundet

Denna sida beskriver de korrekta biljardregler 8-ball har i enlighet med Svenska Biljardförbundet. Vid eventuell dispyt om biljardregler 8-ball hittar ni med all säkerhet svaret på frågan som ställs. Allt som inte täcks av dessa regler får bli en tolkningsfråga som bör avgöras enligt husets regler.

Karl Göransson är biljardansvarig på Kamratföreningen Länken Laholm. Hans tolkning överstiger dessa skrivna regler och är i enlighet med styrelsens beslut avgörande och rätt i vilken riktning eller tolkning han avgör regelfrågan.

Sprängning och tilldelning av serie (hela/halva)

biljardregler 8-ball

Spelet sätts igång genom en sprängning där de 15 biljardbollarna är upplagda i en triangel (se bilden till vänster), första bollen placeras över markeringen som finns på biljardbordet.

Försök lägga bollarna så tight (i press) som möjligt, det ger en bättre spridning av bollarna efter de har träffats.

Exempel på korrekt uppläggning av bollarna vid sprängning

Svart bol ska alltid ligga i mitten av triangeln, som bilden visar. Vilken serie (hel eller halv) bollen som träffas först vid sprängningen tillhör spelar ingen roll, bara bollarna bakom tillhör olika serier. 

Bollarna på sidan av triangeln läggs sedan i varannan serie ner till hörnen som då får olika serier. Placeringen på resten av bollarna har ingen betydelse.

Korrekt sprängning enligt biljardregler 8-ball

För att sprängningen ska vara giltig behöver antingen en boll sänkas eller minst fyra bollar träffa en vall. Sänks (minst) en boll i sprängningen får spelaren fortsätta, annars går turen över till motspelaren.

Tilldelning av bollserie

Vilken serie man får (om man blir ”hela” eller ”halva”) bestäms av den spelare som först avsiktligt sänker en boll efter sprängningen, bollar sänkta i själva sprängningen räknas inte som avsiktliga. Efter sprängningen, och innan någon boll har sänkts avsiktligt, är bordet öppet.

biljardregler 8-ball

Spelets gång – turordning och dessäng

Man får fortsätta spela så länge man sänker sina bollar på ett korrekt sätt. När du missar en boll eller det blir foul av någon anledning går turen över till motståndaren. Men så länge du sänker dina bollar i korrekt angivna hål är det du som kontrollerar bordet och kan fortsätta spela.

Bollarna måste sänkas med dessäng vilket innebär att när stötarna inte är uppenbara ska man kunna ange vilken boll man ska sänka och i vilket hål innan stöten. Man kan även meddela ”säkerhet” istället för att en specifik boll ska sänkas. 

turen går då över till motspelaren, eventuella bollar som sänks under stöten ligger kvar i hålen. Man behöver inte sänka bollarna i någon speciell ordning (som i 9 ball) men måste hela tiden träffa en boll tillhörande sin egen serie först, annars blir det foul.

Att sänka 8:an – så vinner (och förlorar) man i biljardregler 8-ball

biljardregler 8-ball

För att vinna en omgång enligt biljardregler 8-ball behöver man först sänka alla bollar i sin nummerserie och därefter 8:an. Precis som övriga bollar behöver 8:an sänkas med dessäng, dvs i det hålet som man förannonserar.

Sänker man både 8:an och vit boll i samma stöt förlorar man omgången direkt, samma gäller även om 8:an sänks innan man har sänkt alla bollar i sin serie.

En viktig regel som kanske inte alla helgspelare vet är att när man utför en korrekt stöt och du gör bollen i angivet hål eller om du missar kan det bli foul även om du inte förlöper.

En korrekt stöt enligt biljardregler 8-ball måst någon boll gå i vall före eller efter vitbollen har kontakt med någon objektboll. Här nedan kan du läsa om alla olika typer av foul som är mot reglerna för en korrekt genomförd stöt.

Foul är felaktiga stötar i biljardregler 8-ball

 • Vid foul (straff) i 8 ball får motspelaren boll i hand och kan välja att placera köbollen (den vita bollen) var som helst på bordet.
 • Köbollen bli sänkt i ett hål (förlöper) eller lämnar bordet. Även andra bollar som lämnar bordet resulterar i foul.
 • Träffar boll i fel bollserie först (t.ex. du är helfärgad men träffar halvfärgad boll)
 • Ingen boll träffar vallen efter första kontakten. Köbollen eller någon annan boll måste träffa en vall efter att första kontakten har skett.
 • Man måste ha minst en fot i golvet när man stöter.
 • Att på något sätt vidröra en boll annat än själva stöten, t.ex. råka vidröra en boll med biljardkön, handen, håret eller liknande.
 • Dubbelträff, objektbollen får bara träffas en gång av toppen på biljardkön. Inträffar oftast när köbollen ligger väldigt nära objektbollen så att det bara går att göra en väldigt kort och ”avhuggen” rörelse när man stöter.
 • Skjutstöt, att köspetsen är i kontakt med köbollen bollen längre tid än normalt och på så sätt ”föser” fram bollen.

Sen finns det lite andra, mer eller mindre ovanliga, situationer som också resulterar i foul:

 • Man får inte stöta när bollarna fortfarande är i rörelse.
 • Man får inte spela när det inte är ens tur.
 • Man får inte spela för långsamt.
 • Bete sig osportsligt (störa motspelaren, flytta på bollar, öva under matchens gång, göra markeringar på bordet, försena spelet, använda utrustningen på ett felaktigt sätt osv…)
 • Biljardmentalitet som avsiktligt används för att med avsikt påverka motståndaren psykiskt för att din motståndare ska missa sin boll är en regel som alltid är en svår avvägningsfråga. Tyvärr kommer många spelare även under tävlingar där Svenska Biljardförbundet har tydliga biljardregler 8-ball förekommer det i stor utsträckning.
biljardregler 8-ball

Frågor & Svar – FAQ – Biljardregler 8-ball

Frågor och svar angående biljardregler 8-ball. 8-boll är den vanligaste spelformen av biljard. Om du tycker att svaret är felaktigt – eller borde utvidgas eller nyanseras – får du gärna hemskt gärna kommentera och påpeka det.

Vad händer om man sänker 8:an o därefter vita går i. Vem vinner enligt biljardregler 8-ball

Man förlorar upplägget som går till motståndaren som vinner. Ett litet tips är att vara försiktig med dina stötar när du bara har åttan kvar efter du har gjort alla bollar i din serie.

Om jag träffar tex hela bollar och får i den och sedan får i en randig så är det fortfarande min tur eller?

Nej, bordet fortsätter att vara öppet till en spelare sänker boll(ar) från endast en serie i en stöt (ej sprängningen eller ball in hand).

Om man spelar med dessäng i 8-ball och nominerar en boll och ett hål vad händer om 1) nominerad boll går i ett annat hål eller 2) en annan boll går i istället? Är det en felstöt och boll-i-hand för motståndaren? Ligger bollen kvar i hål?

Turen går i båda fallen över till motspelaren. Stöten är ingen foul och det ska inte vara boll-i-hand, men man har samtidigt inte sänkt sin boll på ett korrekt sätt och turen går därför över till motspelaren. Objektbollar återplaceras inte (utöver 8:an) på bordet i 8 ball.

Om man heter Stefan Erlandsson och bara skjuter så hårt man kan på allt och någon av hans bollar går i. Får han fortsätta spela o så fall?

Eftersom han (nästan) alltid förlöper när han bara drämmer till helt tanklöst så är det motståndarens tur och har han som i många fall även förlöpt med den vita bollen har motståndaren även boll i hand.

Lämna en recension om Kamratföreningen Länken Laholm!

Kontakta oss för att bli stödmedlem för 200 kronor årligen eller lämna en recension om Länken. Båda valen är lika viktiga i vårt arbete med kommunens alkoholberoende som är Länken medlemmar.

Share This

Dela det här!

Dela detta med dina vänner!