Är jag alkoholist

Svaret på frågan: ”är jag alkoholist” som som så många runt om i världen ställts till sig själva. Den frågan försöker vi besvara med hjälp av detta blogginlägg.
 
Alkoholberoende eller alkoholism är en kronisk sjukdom som kan förstöra din hälsa, och belasta din ekonomi. Kanske värst av allt kan det skada dina relationer med familj och nära och kära. Enligt WHO orsakar skadlig alkoholanvändning 3,3 miljoner dödsfall per år.
 

Mer än 200 sjukdomar drabbar i högre grad alkoholister

Utöver dödligheten finns det mer än 200 sjukdomar och skador relaterade till alkohol. Om du läser vad jag skriver i detta inlägg googlar du för att få svaret på är jag alkoholist. Fortsätt läs så lovar jag att mot slutet av detta inlägg så har du all den informationen du efterfrågar.
 
När antalet symtom ökar då ökar allvaret av riskerna om du fortsätter att dricka. Även om du inte har några symtom är du förmodligen orolig för din alkoholanvändning. Annars hade du inte läst det här blogginlägget. Överväg att söka hjälp nu innan ditt alkoholberoende fortsätter att orsaka allvarlig nöd eller skada.

Milt alkoholberoende

Det finns naturligtvis olika grader av alkoholberoende. Nästan alla har hört talas om periodare som visar upp ett alkoholberoende eller alkoholism med korta eller långa uppehåll från alkoholen. Det är en av många olika nyanser av alkoholmissbruk.
 
Låt oss börja med alkoholister som har ett milt alkoholberoende. De kan, med insikt om sin maktlöshet inför alkoholen, snabbt bli bättre för att sedan leva som nykter alkoholist på Länken. Eller så kan det ha förödande konsekvenser.
är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
Det är så lätt hänt att du, utan att du märker det själv, övergår i andra värre former av alkoholberoende. Lider du av milt alkoholberoende förvärras din status lätt bakom din egen rygg då alkoholister lever i sina egna lögner. Dels för att upprätthålla sitt drickande inför nära och kära.
 
Det är så lätt hänt att alkoholisters resa övergår från milt alkoholberoende till måttligt alkoholberoende. Det kommer vi till snart som är nästa steg av alkoholberoende eller alkoholism.

Är jag alkoholist med milt alkoholberoende

I skedet ”milt alkoholberoende” brukar personen fungera väl utan att släkt och vänner märker något. En milt alkoholberoende person kan samhället med relativt enkla medel hjälpa. Personer med milt alkoholberoende som söker hjälp har en väldigt hög tillfrisknadsgrad.
 
Om man inser sin maktlöshet inför alkoholen vid milt alkoholberoende svarar ja på frågan är jag alkoholist. Då finns det stort hopp för alla med milt alkoholproblem att snabbt tillfriskna. Rannsaka dig själv och din personliga relation till alkohol. Det gör du enklast genom att svara på frågan är jag alkoholist.
 
Om svaret är ja rekommenderar jag följande hjälp och vård som finns att tillgå. Nu handlar det om att du med ett milt alkoholproblem omedelbart gör vad som krävs för att du ska bli
bli en nykter alkoholist.

Måttligt alkoholberoende

Om fyra eller fem symtom indikerar att du lämnat ett milt problem till ett måttligt alkoholberoende. Du gjorde det troligen utan att ställa dig själv frågan är jag alkoholist. Det finns mycket som indikerar ett måttlig alkoholberoende.
 
Personer med måttligt alkoholberoende kan dricka ofta. Utan att de visar tecken på högre eller lägre tolerans eller tillbakadragande. När du har gått från ett milt alkoholberoende till ett måttligt alkoholproblem. Då har lösningen för att du ska bli nykter mycket svårare även med hjälp av vården eller behandling.
 
Lika enkelt som det är att få en Person med ett milt alkoholberoende på rätt kurs. Precis lika svårt är det att få personer med ett måttligt alkoholberoende som vill bli nyktra. Behandlingshem, AA, sällskapet Länkarna och beroendemottagningar till trots. Passar Länken mig?
biljardtävling Laholm
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
nykter alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Ja, visst är jag alkoholist

Men en person med ett måttligt alkoholberoende vill i regel inte sluta dricka alkohol. Han erkänner troligen med ett ja på frågan är jag alkoholist. Problemet är att det mesta flyter på i livet ganska bra med ett måttligt alkoholberoende. Dessa personer är ofta glada och positiva för att de inte vet.
 
Allvarligt alkoholberoende lurar runt hörnet. En alkoholist som med måttligt alkoholberoende når fram till allvarligt alkoholberoende. Vid det laget har många broar bränts. Få tror att några resurser som finns tillgängliga inte får personen att bli en nykter alkoholist.

Svenska staten och landstingen lägger alldeles för mycket pengar på behandling av alkoholister som inte vill bli nyktra. Innerst inne kanske men alkoholen har personen i ett så starkt grepp att behandlingshem är en plats att vila upp sig på.

Allvarligt alkoholberoende

Om du svarade ja på frågan är jag alkoholist. Och du dessutom lade till att du är gravt alkoholiserade kan du ha en svår alkoholavvänjning framför dig. De med svårt missbruk har ofta utvecklat allvarliga hälsoproblem. Problem som hjärt- eller leverproblem, efter att de druckit. De upplever fortfarande tolerans och tillbakadragande trots frekvent drickande.
 
Ofta har personer med ett allvarligt alkoholberoende varit på behandlingshem utan framgång. Samhället börjar ifrågasätta hur mycket resurser de ska lägga på en enskild persons alkoholproblem. Vill man inte till 100% bli en nykter alkoholist. Då kommer inte ett enda behandlingsprogram i världen kunna hjälpa dig.
 
När de som är allvarligt alkoholberoende kapitulerar helt med förståelse av sin maktlöshet inför alkoholen. Först då finns det hopp för allvarligt alkoholberoende att lyckas bli nyktra alkoholister.
 

Svårighetsgraden på alkoholberoende eller alkoholism

Alkoholismens svårighetsgrad kan påverka dina behandlingsalternativ. Personer med mild alkoholism kommer sannolikt att dra nytta av de stöd som finns lokalt i ditt samhälle. Interventioner som rådgivning, beteendeterapi och 12-stegsstödgrupper.
 
Det kan räcka för att hjälpa en person med ett milt alkoholberoende. När sjukdomen fortskrider blir dessa alternativ mindre effektiva. Då kan det krävas behandlingshem som nämndemansgården eller en rad andra aktörer på marknaden.
 
Behandling för måttligt och svårt alkoholberoende inkluderar vanligtvis mediciner. Olika mediciner som underlättar abstinenssymptom. En del väljer antabus vilket hjälper människor att helt avstå från att dricka.
är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Att sluta dricka med ett allvarligt alkoholberoende är en mardröm

Att sluta när missbruket har utvecklats över så lång tid. Det kan leda till livshotande abstinenssymptom. Därför är det säkrast att avgifta personer under överinseende av läkare. Det är inte helt ovanligt att alkoholister sedan lång tid dör en tid efter när de blivit nyktra.
 
Vissa personer med milt alkoholberoende och få symtom. De kan rätt ofta lyckas skära ner eller sluta på egen hand. Det hjälper naturligtvis om släkt och vänner förstår din problematik. Med stöd från sin omgivning är det mycket lättare att helt sluta bruka alkohol och bli en av oss som är nyktra alkoholister.
 
Men sedan finns det andra som med framgång kan behöva medicinsk behandling och stöd för att uppnå långvarig nykterhet. Om du svarade ja på frågan är jag alkoholist då har du en hel del att ta tag i nu. Det är först när man får ett brinnande intresse att bli nykter som man framgångsrikt lyckas bli det.
är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Det finns vård för dig som svarat ja på frågan är jag alkoholist

Då finns det resurser för dig som svarade ja på frågan är jag alkoholist:
 
 • Behandlingshem känns inte som det alltid behövs för framgång vid ett milt alkoholberoende.
 • Sällskapet Länkarna eller i vårt fall Kamratföreningen Länken Laholm.
 • AA – Anonyma Alkoholister som spänner framgångsrikt över hela världen.
 • Al-anon för partners till alkoholister, ofta i samband med AA har skapat ett medberoende.
Det handlar om att fånga upp kommuners invånare i ett tidigt skede av alkoholmissbruk. En tidig kontakt med någon form av beroendemottagning, behandlingshem eller socialvården. Desto tidigare i missbruket som denna kontakt upprättas. Desto större är chanserna för de på behandling att lyckas bli nyktra alkoholister.

Återfall kan ha katastrofala situationer i familjeförhållanden

Det finns sätt du kan minska dina risker till återfall:
 
 • Drick mindre eller sluta. Tänk om det vore så enkelt
 • Om du inte kan kontrollera ditt drickande eller om du upplever abstinenssymptom. Om symtomen är kraftiga när du försöker minska eller sluta helt att dricka alkohol. Då kan du behöva medicinsk behandling för att sluta på ett säkert sätt.
 • Skapa en nykterhetsplan. Återhämtning är utmanande, men att hitta stöd och göra en nykterhetsplan kan hjälpa dig. Ta all hjälp du kan få i övergången till ett lyckligare och hälsosammare liv.
Få professionell hjälp nu. Om du är redo för förändring men inte kan sluta på egen hand kan du lära dig mer om behandling för alkoholberoende. Ta i så fall kontakt med kommunen som guidar dig till närmaste beroendemottagningen. Det brukar finnas en sådan mottagning i varje stad.
är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Lärare bör hjälpa elever att svara på frågan är jag alkoholist

Elever som redan innan missbruk uppstår kan fångas upp eftersom frågan är jag alkoholist. Den frågan har de redan besvarat i livet som de lever med en förälder som lider av missbruk. De kan svara ja på frågan är jag alkoholist för att det genetiskt betingat i familjen. Barn med föräldrar som har alkoholproblem. De löper en exponentiellt högre risk att hamna i alkohol- eller drogmissbruk. De kan ställa frågan är jag alkoholist innan det ens uppstått ett aktivt beroende.
 
Ungdomar som är på glid i högstadiet och på gymnasiet. Alla lärare kan enkelt plocka ut exakt varje elev som de har och om de kommer hamna i ett alkohol eller drogmissbruk. De lärare som säger sig inte kunna svara på frågan är jag alkoholist åt elever på glid. Den läraren ljuger eller borde aktivt söka ett nytt arbete som inte har med människor att göra.
 

En lärare kan svara ja på frågan är jag alkoholist åt vissa elever

Lärare som hjälper ungdomar få kontakt med rätt personer som arbetar inom alkoholmissbruk. Framgången ökar exponentiellt när man fångar upp ungdomar på väg in i ett missbruk av alkohol eller droger. Efter du har svarat ja på frågan är jag alkoholist åt vissa elever. De som din erfarenhet som lärare ser vilka som kommer gå den vägen.
 
Det innebär att du är farligt nära att utveckla ett en alkoholist att lida av ett milt alkoholberoende. Då har människor utvecklat en högre tolerans mot alkohol. Dessutom börjar dom uppleva abstinenssymptom när effekterna av alkohol försvinner.

Kamratföreningen Länken Laholm är handikappanpassad

är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Länken erbjuder kaffe för 2 kr och läsk för 5 kr med tilltugg

är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Vad är skillnaden mellan alkoholmissbruk och alkoholberoende?

 
Alkoholmissbruk är inte detsamma som att vara alkoholist. Men dessa termer används för att betyda samma sak hela tiden. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan alkoholmissbruk och att vara alkoholist.
 

Alkoholmissbruk visar är jag alkoholist

 
Det finns några olika sätt att missbruka alkohol, som vi pratar om ett ögonblick. I allmänhet dricker de på något sätt när någon missbrukar alkohol. De kan dricka för mycket i ett sammanträde eller dricka för ofta.
 
Anledningen till att denna konsumtionsform är annorlunda är dock att det inte finns någon tvång. En person kan njuta av överdrivet drickande då och då eller till och med varje natt. Men om de inte dricker, drabbas de inte av några negativa effekter.
 
Några av tecknen på alkoholmissbruk inkluderar:
 • Att sätta dig själv i farliga situationer när du dricker
 • Har betydande problem hemma
 • Upplever svårigheter på jobbet eller skolan
 • Juridiska problem
 • Lider av sociala problem som ett resultat av att dricka för mycket

Statistik, volym och skador av alkoholanvändning

Dricka flakvis med öl eller flaskor med vodka eller whiskey

Nationella institutet för alkoholism och alkoholmisbruk definierar mycket drickande mycket tydligt. De säger att för män innebär tung dricka att ha 4 drinkar på en dag eller 14 på en vecka. För kvinnor betyder det att ha 3 drinkar på en dag, eller 7 per vecka.

Deras statistik visar att 1 av 4 personer som går över dessa gränser är alkoholister. De andra tre individerna löper stor risk för att utveckla alkoholism.

Kraftigt drickande är ett allvarligt problem, men människor tror att de kan göra det utan konsekvenser. Faktum är att ju oftare en person dricker tungt desto större är chansen att bli alkoholist.

Dricka med målet att bli riktigt full

Det vanligaste, dyraste och dödligaste mönstret för överdriven alkoholanvändning i USA. Det definieras som någon konsumtion av detta ämne som bringar blodalkoholkoncentrationen till 0,08 eller högre.

Det tar alla olika så lång tid beroende på hur många drycker det krävs för att nå en blodalkoholkoncentration på 0,08. Genomsnittet är dock fem eller fler drycker för män och fyra eller fler drycker för kvinnor inom 2 timmar.

Vad är definitionen av alkoholism?

Alkoholism uppstår när någon har en diagnosbar alkoholanvändning. Cirka 18 miljoner amerikaner lider av en alkoholanvändning, och många är inte medvetna om det. Det betyder att när de dricker leder det till problem och risken för skada är hög.

Alkoholism är en sjukdom eftersom hjärnans struktur och funktion båda ändras hos alkoholister. Någon som har en alkoholanvändning är både fysiskt och psykiskt beroende av alkohol. De längtar efter alkohol, och när de inte dricker upplever de abstinenssymptom.

passar Länken mig
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Är avslappnat drickande av alkohol farligt?

Tillfälligt drickande definieras i allmänhet som att konsumera en gång i taget. Nästan alla njuter av en utekväll med vänner medan de tar några drinkar. Vissa människor firar helgens ankomst med ett glas vin på en fredagskväll. Dessa är båda utmärkta exempel på avslappnat drickande.
 
I de flesta fall är det verkligen inget fel med tillfälligt drickande. Men även de mest tillfälliga drinkarna kan ibland gå ur kontroll. Den som konsumerar alkohol en gång i taget bör vara flitig för att vara säker på att det inte utvecklas till ett problem.
 

10 varningstecknen att du är alkoholberoende

Lyckligtvis finns det tidiga varningssignaler om att du kan ha ett alkoholproblem. Dessa bör följas eftersom de visar att du är på väg ner längs en farlig väg med alkohol. Det här kanske inte är tecken på att du är alkoholist. Däremot är de tydliga tecken som säger att du måste vara försiktig.
 
Här följer de 10 viktigaste tecken som var för sig är ett ja till frågan är jag alkoholist. Varje enskild punkt poängterar att du med exakta svar på varje punkt ser hur långt ditt alkoholberoende har pågått.

Den här listan visar tydligt om du är alkoholberoende

 • Du får ett försprång med att dricka innan du träffar vänner för drycker.
 • Du organiserar ditt sociala liv kring alkoholkonsumtion.
 • Du resonerar med dig själv om hur mycket du verkligen har konsumerat. Du kanske säger till dig själv att vissa drycker inte räknas, eller att du har ätit, så att du kan börja om.
 • Du tänker inte på vin eller öl som faktiska alkoholhaltiga drycker. Därför räknas de inte.
 • Du är förvånad när någon inte avslutar en perfekt god drink.
 • Du störs när andra dricker långsammare än du.
 • Du oroar dig för att du får slut på alkohol hemma.
 • När du tittar på bilder av dig själv märker du att du alltid håller en drink.
 • Du börjar bli avundsjuk på människor som är i återhämtning på ett behandlingshem.
 • Du gömmer tomma flaskor så att andra inte blir misstänksamma.
Har du märkt att något av ovanstående tecken stämmer överens med ditt eget liv? Även om du bara märker ett objekt i den här listan bör det vara en varning för dig. Det betyder att ditt drickande är eller kommer bli ett allvarligt problem.
är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
är jag alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tecken som svar på frågan är jag alkoholist

 
Du kanske tänker att din alkoholanvändning har kommit förbi problemfasen. Du är orolig för att du faktiskt kan vara en fullvärdig alkoholist. Men du är inte riktigt säker på vilka tecken på alkoholism är.
 
Du borde veta att det finns många tecken du kan leta efter. Vissa är fysiska, andra är beteendemässiga och andra är känslomässiga.
Fysiska tecken
Du kanske inte inser det, men ditt fysiska utseende förändras när du är alkoholist. Du kan också ha några fysiska konsekvenser som inte är så synliga från utsidan.
 
Du kanske märker följande fysiskt:
 • du är rödare i ansiktet än vanligt, särskilt på näsan och kinderna.
 • Har täta minnesluckor och du kommer inte ihåg vad som hände medan du drack.
 • Börja märka små blodkärl på din hud som ser ut som spindelnät.
 • Har inte riktigt mycket aptit, vilket kan leda till viktminskning.
 • Känner dig stel i dina händer och / eller fötter.
Lider av magkramper eller smärta
När sjukdomen fortskrider blir tecknen mycket värre. Hos personer med allvarligt alkoholberoende är ett av de viktigaste fysiska symptomen leverskador. Skrumplever och andra leverförhållanden är ganska vanliga. Tydliga tecken på att kroppen inte orkar med ditt intag av alkohol.
 
När det gäller skrumplever börjar vi prata om livsfarliga sjukdomstillstånd. Inflammation på bukspottskörteln är ett annat tydligt fysiskt tecken att du måste sluta dricka om livet är dig kärt.
Beteendemönster
Alkoholister tenderar att ha det som har blivit känt som en alkoholists personlighet. De kan prata annorlunda, tänka annorlunda och agera annorlunda än andra.
 
Några av de vanligaste beteendemässiga tecknen inkluderar:
 • Blir fysiskt, känslomässigt eller verbalt kränkande.
 • Att försumma deras ansvar och viktiga relationer.
 • Att säga skadliga saker utan att komma ihåg dem dagen därpå.
 • Att köra full, eller åka i en bil med en full chaufför.
 • Att ha sex oansvarigt.
 • Begå brott.
Känslomässiga tecken
Att ofta konsumera alkohol kan vara en belastning på din mentala hälsa såväl som din fysiska hälsa. Faktum är att vissa psykiska tillstånd är mycket vanliga bland alkoholister.
 
De är mycket mer benägna att drabbas av:
 • Oförklarliga och frekventa humörsvängningar
 • Allvarlig ångest eller panikattacker
 • Symptom på depression
 • Självmordstankar och gester
 • Arg, aggressiv utbrottVåldshandlingar
nykter alkoholist
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Fyll i dessa frågeformulär för svar på frågan är jag alkoholist

Ashwood Recovery

Vårt alkoholismformulär: Detta frågesformulär kommer att ställa dig en serie frågor om din alkoholanvändning. Det kommer att beröra din historia av drickande, och hur ofta du använder alkohol för närvarande. Var ärlig när du svarar på varje fråga. Du kommer att kunna få dina resultat direkt med svaret är jag alkoholist. Klicka här för att svara på frågorna.

Buzzfeed

Buzzfeed frågeformulär: Buzzfeed har kommit med en annan typ av frågesport som kan hjälpa dig. När du är klar lär du dig vad du vet och inte visste om alkohol. Du kanske upptäcker att du vet mycket mindre än du tror. Framförallt kan med detta test en gång för allt få ett definitivt svar på frågan är jag alkoholist? Klicka här för att svara på frågorna!

Healthyplace

HealthyPlace frågeformulär: Slutligen kan du lära dig mycket om din relation med alkohol genom att detta test ger dig svaret på frågan är jag alkoholist. Svara bara på frågorna och få omedelbar tillgång till dina resultat. Klicka här för att svara på frågorna!
Share This

Dela det här!

Dela detta med dina vänner!