Alkoholmissbruk eller alkoholberoende är olika alkoholproblem

 
Även fast alkoholmissbruk eller alkoholberoende är båda olika karaktärer av alkoholproblem. Däremot är alkoholmissbruk oftast enklare att behandla. Många som lider av alkoholmissbruk har underliggande psykiska problem som är obehandlade.
 
När personen väl får behandling i form av KBT, samtalsterapi och/eller medicin. Då behöver kroppen inte längre självmedicinera med alkohol. Person känner helt plötsligt att med rätt behandling försvinner suget efter alkohol.
 
När det gäller alkoholberoende är det en väldigt mycket svårare nöt att knäcka. Det är ofta en livslång kamp tills personen erkänner sig maktlös inför alkoholen. Går du på AA (anonyma alkoholister) kallar du dig själv för nykter alkoholist även om du har varit alkoholfri i 10 år som jag.

Alkoholmissbruk

Frågan vad är alkoholmissbruk missuppfattas ofta med vad är alkoholberoende. Läs vidare om alkoholmissbruk så kommer du se skillnaden.

Vad är alkoholmissbruk?

 
Ibland är det användbart att klargöra skillnaderna mellan alkoholmissbruk eller alkoholberoende.
 
Alkoholmissbrukare kan definieras som de som fortsätter att dricka trots återkommande:
 
 • Sociala problem
 • Personliga problem av olika karaktär
 • Hälsoproblem
 • Juridiska problem

Aldrig bli bakfull

Läs om 7 bevisade sätt att aldrig bli bakfull igen. Beprövade metoder som fungerar var för sig men ännu bättre i kombination med varandra.

Vad är alkoholberoende?

 
Människor som är alkoholberoende uppvisar några eller alla av följande egenskaper:
 
 • Alkoholtolerans. Behov av att dricka ökande mängder över tid för att uppnå tidigare effekter. Till exempel brukade du dricka tre cocktails varje kväll, men nu behöver du fem för att få en känsla du letar efter.
 • Abstinenssymptom. Upplever fysiska symtom. Sömnlöshet, skakningar och humörsvängningar efter att ha gått en kort period utan att dricka.
 • Dricker för att lindra eller undvika abstinenssymptom. Såsom att dricka för att stoppa skakningarna eller för att ”bota” en baksmälla.
 • Medvetenhet om tvångskänslor att dricka. Personen känner suget efter alkohol oavsett om du erkänner det för andra.
 • Dricker större mängder. Eller över en längre tid än tänkt och gör misslyckade ansträngningar för att skära ner.
De med måttlig till svår alkoholstörning behöver i allmänhet hjälp utifrån för att sluta dricka.
 
Detta kan omfatta olika former av behandling:
 
 • Avgiftning
 • Medicinsk behandling
 • Professionell rehabilitering eller rådgivning
 • Självhjälpsgruppsstöd

Dricka mindre alkohol

För att vilja dricka mindre alkohol krävs det ofta flera olika anledningar. Här kan du läsa om 11 riktigt bra anledningar.

Hur mycket alkoholmissbruk eller alkoholberoende är för mycket?

 
Är dina dryckesvanor säkra, riskabla eller skadliga? Rör det sig om alkoholmissbruk eller alkoholberoende? Att titta på ovannämnda symtom kan ge dig en uppfattning om ditt drickande.
 
Du ser hur du kan falla i skadliga mönster och kan ange om du har ett alkoholproblem eller inte. Låt oss se på de båda skillnaderna mer specifikt än så.

ADHD och alkoholmissbruk

ADHD och alkoholmissbruk går bevisligen hand i hand visar all statistik och studier inom ämnet. Undertecknad kan bara hålla med om detta.

Skillnaderna mellan alkoholmissbruk eller alkoholberoende

 
Alkoholmissbruk eller alkoholberoende eller alkoholism. Båda hänvisar till skadliga dryckesmönster, men de är inte helt desamma. Att förstå skillnaderna mellan de två kan hjälpa till att bestämma en lämplig behandlingsplan.
 

Alkoholberoende

 
Inte alla som lider av ett alkoholmissbruk är alkoholberoende. Alkoholberoende däremot är ett nyckelsymptom för alkoholism.
 
Alkoholberoende avser ett fysiskt beroende av alkohol. Människor som är beroende av alkohol upplever ofta abstinenssymptom (t.ex. svettning, illamående, sömnlöshet, irritabilitet) och starka drifter att dricka.

Räkna dagar nykter

Kamratföreningen Länken Laholm erbjuder en ångestfri miljö som gör det lättare att räkna dagar nykter för våra medlemmar.

Svårighetsgraden på alkoholproblemen

 
Alkoholmissbruk anses vara en mildare form av alkoholstörning. Utan behandling löper människor med ett alkoholmissbruk större risker. Det är lätt hänt att utveckla ett allvarligare alkoholproblem. Det resulterar i högre tolerans, beroende och missbruk.
 

Tecken på skillnaden mellan alkoholmissbruk och alkoholberoende

 
Människor med alkoholmissbruk eller alkoholberoende. De skiljer sig åt vad gäller att bli beroende. De som lider av alkoholmissbruk är inte lika benägna att vara beroende av alkohol som någon med alkoholism. Detta kan resultera i olika fysiska tecken på alkoholanvändning.
 
Förutom det fysiska beroendet inkluderar de viktigaste tecknen på alkoholism. Det är en oförmåga att kontrollera sin drickande. Suget efter att dricka alkohol tar över trots negativa effekter på fysisk och mental hälsa.

Är jag alkoholist?

Den stående frågan för de som dricker mycket är följande: är jag alkoholist? Här får du ditt slutgiltiga svar på eden frågan.

Behandling av alkoholmissbruk eller alkoholberoende

 
Den typ av behandling som krävs för alkoholmissbruk. Den kan skilja sig från den behandling som krävs för alkoholberoende eller alkoholism.
 
Till följd av detta kan det skilja sig åt hur störningarna kan skilja på sig i svårighetsgrad. Människor som är alkoholberoende kommer sannolikt att behöva genomgå alkoholavgiftning.
 
Båda alkoholrelaterade problemen kan effektivt behandlas genom en kombination av behandling som:
 
 • Beteendeterapi
 • Mediciner
 • Stödgrupper.
Det finns en stor skillnad mellan alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Alkoholism eller alkoholberoende anses vara en kronisk psykisk och fysisk sjukdom. Det är en dyster sjukdomsbild som kan påverka alla människors livsområden.
 
Alkoholmissbruk kan å andra sidan hänvisa till akuta fall av alkoholmissbruk. Frekvensen av alkoholmissbruk och mängden en person dricker kan variera för varje person.

Nykter alkoholist på Länken

Som nykter alkoholist i 10 år på Länken har jag sett alldeles för många alkoholister som har det svårare och går en död i förtid till mötes.

ADHD och alkoholmissbruk

 
Men ofta finns det specifika anledningar till alkoholmissbruk. Ofta föreligger en underliggande psykisk sjukdom som i mitt fall alkoholmissbruk och ADHD. Jag har varit nykter alkoholist i ungefär 10 år i skrivande stund.
 
När jag till slut fick genomgå en ADHD utredning var det lätt för mig att sluta dricka alkohol. Jag slutade plötsligt känna något behov av att dricka alkohol. Men jag kallar mig fortfarande nykter alkoholist trots 10 år utan ett enda återfall.
 

Olika typer av alkoholmissbruk

 
Exempel på hur en person kan missbruka alkohol är:
 
 • Dricka för att hantera stress eller känslor.
 • Fortsätter att dricka trots att det stör ditt arbete, skolan eller människor i ditt liv.
 • Minderåriga dricker
 • Dricker under graviditeten
 • Ta allvarliga risker när du dricker. Som att köra full, blanda alkohol med receptbelagd medicin.
 • Blandar olagliga droger för att uppnå mer intensiva effekter.
 • Dricker regelbundet mer eller längre än tänkt.
Hur diagnostiseras någon med alkoholmissbruk eller alkoholberoende?
 
Alkoholmissbruk eller alkoholberoende diagnostiseras kliniskt som en alkoholanvändning. Den kan ytterligare klassificeras som mild, måttlig eller svår.

Passar Länken mig?

Det enklaste svaret på frågan passar Länken mig är att besöka Kamratföreningen Länken Laholm. Kom och ta del av gemenskapen.

Klassificering av alkoholintag

 
Hur klassificeras alkoholanvändning:
 
 • Mild: två till tre symtom
 • Måttlig: fyra till fem symtom
 • Svår: sex eller fler symtom
För att få en diagnos måste en person uppleva minst två av de 11 primära symptomen som visas här nedan.
 
När en läkare bedömer ett alkoholproblem kommer han att fråga om du under det senaste året har:
 
 • Inte kunnat skära ner på ditt drickande.
 • Slutade med att dricka mer alkohol än tänkt, eller drack längre än tänkt.
 • Känner sig överväldigad av uppmaningar att ta en drink till och kämpar för att koncentrera sig.
 • Tillbringade en betydande tid på att dricka och återhämta sig från effekterna av att dricka.
 • Upptäckte att du dricker eller är bakfull vilket har lett till problem på jobbet, skolan eller i hemmet.
 • Uttryckt mindre intresse för aktiviteter eller hobbyer som du brukade njuta av.
 • Fortsatte att dricka trots att det orsakade problem med familj, vänner eller andra nära och kära.
 • Upplevt problem med fysisk eller mental hälsa på grund av hur mycket du dricker.
 • Du lider av minnesluckor.
 • Märkte att du måste dricka mer än tidigare för att uppleva samma effekter.
 • Upplevde symtom från abstinens när effekterna av alkohol har försvunnit (t.ex. skakningar, sömnsvårigheter, svettningar, illamående, tävlingshjärta eller anfall).

Alkoholberoende eller alkoholism

Läs det här inlägget om du tror att du eller någon annan kan lida av ett alkoholberoende, alkoholmissbruk eller alkoholism.

Behandling för alkoholmissbruk eller alkoholmissbruk

 
Att kämpa med alla slags alkoholproblem kan ha negativa effekter på flera delar av någons liv. Det kan vara allt från hälsoproblem till ansträngda relationer med dina nära och kära. Om du tror att du eller någon du känner kämpar med ett alkoholproblem finns behandling tillgänglig.
 
Det finns gott om olika behandlingsmetoder och behandlingshem. En bra start är den kommunala beroendeenheten. Efter att de har fått en tydlig beskrivning av dina alkoholproblem kan de hjälpa dig att få bästa möjliga behandling. Varje persons alkoholmissbruk eller alkoholberoende är unikt och måste behandlas därefter.

Relaterade inlägg

Share This

Dela det här!

Dela detta med dina vänner!