Vad är alkoholberoende eller alkoholism?

 
Alkoholberoende har varit känt av olika termer, inklusive alkoholmissbruk och alkoholism. I dag kallas det för alkoholberoende.
 
Det inträffar när du dricker så mycket att din kropp så småningom blir beroende av alkohol. När detta händer blir alkohol det viktigaste i ditt liv.
 
Personer som lider av alkoholmissbruk och som är alkoholister. De fortsätter att dricka även när det orsakar negativa konsekvenser i deras liv. Som att förlora ett jobb eller förstöra relationer med människor de älskar. De kanske vet att deras alkoholberoende påverkar deras liv negativt. Tyvärr räcker ofta inte det för att få dem att sluta dricka.
 
Vissa människor kan dricka alkohol så att det orsakar problem, men de är inte fysiskt beroende av alkohol. Detta kallades tidigare alkoholmissbruk istället för alkoholism. Eller alkoholberoende som är den korrekta benämningen idag.
 

Vad orsakar alkoholberoende?

 
Orsaken till alkoholism är fortfarande okänd. Men man brukar säga att alkoholproblem utvecklas när du dricker så mycket att kemiska förändringar i hjärnan uppstår. Dessa förändringar ökar de behagliga känslorna som du får när du dricker alkohol. Detta gör att du vill dricka oftare, även om det orsakar skada.
 
Så småningom försvinner de behagliga känslorna i samband med att man dricker alkohol. En person med alkoholstörning kommer att dricka för att förhindra abstinenssymptom. Alkoholabstinens kan vara ganska obehaglig och till och med farlig.
 
Alkoholberoende utvecklas vanligtvis gradvis över tiden. Det är också känt att det är genetiskt betingat.
 

Vilka är riskfaktorerna till alkoholism?

 
Trots att den exakta orsaken till alkoholberoende är okänd kan man se olika riskfaktorer. Men det finns vissa faktorer som kan öka risken för att utveckla denna sjukdom.
 
Kända riskfaktorer inkluderar att ha:
 • mer än 15 drinkar per vecka om du är man
 • mer än 12 drinkar per vecka om du är kvinna
 • mer än 5 drinkar per dag minst en gång i veckan
 • en förälder med alkoholberoende
 • ett psykiskt hälsoproblem, såsom depression, ångest eller schizofreni
Du kan också ha större risk för alkoholberoende om du:
 • är en ung vuxen som upplever grupptryck
 • har lågt självförtroende
 • upplever en hög stressnivå
 • leva i en familj eller kultur där alkoholbruk är vanligt och accepterat
 • har en nära släkting med alkoholberoende

Vilka är symtomen för alkoholmissbruk?

 
Symtom på alkoholmissbruk baseras på beteenden och fysiska resultat. De som uppstår till följd av ett alkoholberoende.
 
Personer med alkoholproblem kan visa upp följande beteenden:
 • dricker ensam
 • dricker mer för att känna effekterna av alkohol (har hög tolerans)
 • blir våldsam eller arg när man får frågan om deras alkoholvanor
 • inte äta eller äta dåligt
 • försumma personlig hygien
 • saknar arbete eller utbildning på grund av att dricka alkohol
 • att inte kunna kontrollera alkoholintaget
 • hittar på ursäkter för att dricka
 • fortsätter att dricka även när juridiska, sociala eller ekonomiska problem utvecklas.
 • ge upp viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsaktiviteter på grund av missbruksproblem relaterade till alkohol
Personer som har problem med alkohol kan också uppleva följande fysiska symtom:
 • behovet att dricka alkohol
 • abstinenssymptom när du inte dricker, inklusive skakningar, illamående och kräkningar
 • tremor (ofrivillig skakning) morgonen efter att ha druckit
 • minnesluckor efter en natts drickande
 • sjukdomar som ger symptom av uttorkning

Självtest: Missbrukar jag alkohol?

 
Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan säkert bruk av alkohol och missbruk av alkohol.
 
En del föreslår att du kan missbruka alkohol om du svarar ja på några av följande frågor:
 • Behöver du dricka mer för att känna effekterna av alkohol?
 • Känner du dig skyldig att du dricker?
 • Blir du irriterad eller våldsam när du dricker?
 • Har du problem i skolan eller jobbet på grund av att du dricker alkohol?

Professionell diagnos av alkoholberoende

 
Din läkare eller vårdgivare kan diagnostisera alkoholmissbruk. De gör en fysisk undersökning och ställer frågor om dina dryckesvanor.
 
Din läkare kan fråga om du:
 • kör när du är full
 • har missat arbete eller har förlorat ett jobb till följd av att du dricker
 • behöver mer alkohol för att känna sig full när du dricker
 • har upplevt minnesluckor som ett resultat av ditt drickande
 • har försökt minska ditt intag av alkohol utan framgång
Din läkare kan också använda ett frågeformulär som bedömer alkoholberoende för att diagnostisera ditt tillstånd.
 
Vanligtvis kräver en diagnos av alkoholism ingen annan typ av diagnostiskt test. Det finns en chans att din läkare ber om blodprov för att kontrollera din leverfunktion. Framförallt om du visar tecken eller symtom på leversjukdom.
 
Alkoholmissbruk kan orsaka allvarlig och bestående skrumplever. Din lever ansvarar för att ta bort gifter från ditt blod. När du dricker för mycket har din lever svårare att filtrera alkoholen och andra toxiner från blodomloppet. Detta kan leda till leversjukdom och andra komplikationer.
 

Hur behandlas alkoholproblem?

 
Behandling för missbruk av alkohol varierar, men varje metod är tänkt att hjälpa dig att sluta dricka helt. Detta kallas avhållsamhet.
 
Behandlingen av alkoholism kan ske i steg och kan innefatta följande:
 • avgiftning
 • rehabilitering för att lära sig nya färdigheter och genom KBT (kognitiv beteendeterapi)
 • rådgivning för att hantera känslomässiga problem som kan få dig att dricka
 • stödgrupper, inklusive 12-stegsprogram som Anonyma Alkoholister (AA). Det kan även hjälpa med aktivitetscenter som Kamratföreningen Länken Laholm
 • medicinsk behandling för hälsoproblem i samband med alkoholberoende
 • mediciner för att kontrollera missbruk

Hur ser möjligheterna ut för en person med ett alkoholmissbruk?

 
Det är svårt att återhämta sig från ett alkoholproblem. Din syn beror på din förmåga att sluta dricka. Många som söker behandling kan övervinna missbruket. Ett starkt stödsystem hjälper till för att genomföra en fullständig återhämtning.
 
Din syn beror också på de hälsokomplikationer som har utvecklats till följd av att du dricker. Alkoholmissbruk kan allvarligt skada din lever.
 
Alkoholism kan också leda till andra hälsokomplikationer, inklusive:
 • blödning i mag-tarmkanalen
 • skador på hjärnceller
 • cancer i mag-tarmkanalen
 • demens
 • depression
 • högt blodtryck
 • pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)
 • nervskador

Hur kan du förhindra ett alkoholmissbruk?

 
Du kan förhindra ett alkoholberoende genom att begränsa ditt alkoholintag. Kvinnor bör inte dricka mer än en drink per dag, och män borde inte dricka mer än två drinkar per dag.
 
Prata med din läkare om du börjar visa upp ett beteende som är tecken på alkoholism. Om du tror att du kan ha problem med alkohol bör du också överväga att delta i ett lokalt AA-möte. Eller delta i aktiviteter som Kamratföreningen Länken Laholm erbjuder. Sällskapet Länkarna finns i många städer i Sverige och välkomnar dig som vill ha stöd från likasinnade.
Vad är alkoholism?

Alkoholism (alkoholberoende) är en term med flera och ibland motsatta definitioner. I allmän och historisk användning refererar alkoholism till ett tillstånd av fortsatt konsumtion av alkoholdrycker trots de hälsoproblem och negativa sociala konsekvenser det orsakar.

Vad finns det för hjälp mot alkoholberoende?

Det finns en rad olika typer av behandlingshem som hjälper alkoholberoende bli nyktra genom att lägga in sig på behandlingshem. AA (anonyma alkoholister) är ett annat bra alternativ eller kombination. Sällskapet Länkarna erbjuder aktivitetscenter för missbrukande alkoholister med målet att hjälpa alkoholberoende bli nyktra alkoholister.

Är alkoholism en sjukdom?

Alkoholism, eller kroniskt alkoholberoende, är en sjukdom som drabbar cirka 10% av befolkningen. Den påverkar oss mentalt, fysiskt och själsligt. Den gör att vi inte längre kan bestämma när vi ska dricka, och när vi dricker, inte kan bestämma hur mycket vi ska dricka.

Finns det behandlingshem för alkoholberoende?

Det finns en rad olika behandlingshem för alkoholister som kan få hjälp med behandling av sjukdomen alkoholberoende. Nämndemansgården är ledande i Sverige när det kommer till behandling av missbrukare. På senare tid har det kommit flera privata alternativ av behandling för alkoholberoende. Landstinget erbjuder invånare behandling av alkoholmissbruk. Med ett stort val av olika behandlingstyper är det en smaksak vad som passar bäst för den individuelle missbrukaren.

Finns det alkoholberoendesymdrom?

Inom vården av missbrukare talar man ofta om olika nivåer av alkoholberoende symdrom. Behöver du sjukskrivas för att lägga in dig på behandlingshem avgörs längden på din sjukskrivning baserat på din nivå av alkoholberoendesymdrom. Vid svårare alkoholberoende behöver alkoholister behandling under en längre tid för att lyckas bli en nykter alkoholist.

Hur söker man hjälp om man är alkoholberoende?

Alkohollinjen ger stöd per telefon till dig som vill ha hjälp att förändra dina alkoholvanor. Det kostar inget att ringa och du kan vara anonym. Du når Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48. Drugsmart är en sajt med information om alkohol och andra droger.

Vilka beteende lider alkoholister ofta av?

Alkoholisten är ofta väldigt egotrippad och får nästan ett barnsligt beteende när denne kräver att omgivningen ska ”lyda” minsta vink och gärna släta över alla misstag. Detta är en av många olika beteendemönster som visar att personer är alkoholberoende. Många svettas när de sover och har hemska mardrömmar som ofta gör att alkoholister talar i sömnen.

Finns det någon alkoholism test?

Det finns ingen konkret alkoholism test såsom alkoholmätare mäter promillehalten. Däremot kan personal inom vården av missbrukare faststställa om en person är alkoholberoende. Med ett antal relevanta frågor går det att fastställa om en person lider av alkoholism.

Vad finns det för hjälp för anhöriga till alkoholister?

Du kommer inte att vara ensam som anhörig till en alkoholist på Al-Anon. I Al-Anon finner du vänner som vet precis hur du har det och kan visa dig hur de gjort för att klara vardagen med en alkoholist – även en som fortfarande dricker. På vissa orter finns även Alateen för barn till alkoholister.

Är alkoholism ärftligt?

Det är sedan länge fastställt att alkoholism är ärftligt och genetiskt betingat. De flesta som är alkoholberoende har en nästan alltid en eller flera inom någon sida av släkten som lider av alkoholberoende. Lider ett flertal av dina släktingar av alkoholism? Då är det en varningsklocka för dig att du möjligen har lättare än andra att bli alkoholberoende.

Vilka biverkningar lider alkoholister av?

Redan små mängder alkohol gör att du får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. Du sover sämre och känslorna påverkas. Vid mycket hög och långvarig konsumtion krymper hjärnan och du kan drabbas av epileptiska anfall, demens eller andra hjärnsjukdomar.

Vad finns det för kriterier av alkoholberoende?

Det finns en rad kriterier som avgör hur allvarligt alkoholberoende en person är. 

Minst tre av följande sex kriterier ska vara uppfyllda för att du ska klassas som alkoholberoende:
 • Stark längtan efter drogen, drogsug.
 • Svårt att kontrollera intaget.
 • Fortsatt konsumtion trots skadliga effekter.
 • Prioritering av drogen framför andra aktiviteter eller förpliktelser.
 • Ökad tolerans.
 • Fysiska abstinenssymtom.
Vilka symptom lider alkoholister av?
Alkoholister lider av olika symptom beroende på viken grad av alkoholism som har uppnåtts bland annat.
Symptom på alkoholism:
 • Du dricker allt mer och mer alkohol (du tål mer)
 • Du har försökt att dra ner på drickandet men misslyckats.
 • Du får abstinens när du inte dricker (hjärtklappning, svettningar, ångest, darrningar)
 • Du får minnesluckor.
 • Du vill gärna ta en återställare.
 • Du dricker mer än du tänkt.
Vad betyder det när någon har alkohol näsa?

Rhinophyma, även kallad “uppsvälld näsa”, är en sjukdom i huden på näsan, deformerad näsa ofta med röd-lila missfärgning. Förr trodde man ofta att rhinophyma orsakades av överdriven alkoholkonsumtion, vilket också kallas “flaska näsa” eller “fylle näsa”, men detta är inte sant.

Kamratföreningen Länken Laholm

Om du tror att du är alkoholberoende eller inte så är du alltid välkommen till Kamratföreningen Länken Laholm. Vi har öppet veckans alla dagar mellan 9:00-15:00. Kom förbi och säg hej så bjuder vi dig på en kopp kaffe med tilltugg.

alkoholberoende
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Har du, har du haft, eller har du någon närstående som har problem med att hantera alkohol! Kom och besök Kamratföreningen Länken Laholm eller kolla våran suveräna hemsida. Här kan du hitta allt möjligt som vi håller på med. Det är högt i tak och och toleransen är total. Har någon gjort bort sig eller tagit ett återfall så är det glömt när hen kommer tillbaka. Finns det förslag på andra sysselsättningar , kan vi diskutera det och försöka komma fram till en bra lösning. Jantelagen är i det närmaste obefintlig och det är lätt att göra bort sig. Kom och kolla själv. Välkommen!

Rolf Hökerud

Ordförande

Tack vare Kamratföreningen Länken Laholm som har stöttat mig i många år nu med kamratskap mellan medlemmarna under alla år som jag har varit med. Länken i Laholm har uitan att någonsin ha tvekat alltid ställt upp för mig i många dystra stunder som hemlös. De har hjälpt mig att få duscha, tvätta mina kläder och jag har alltid varit välkommen till Länken när jag har kommit nykter. Det är en mycket bra kamratföreningen där ingen ser ner på den andre. Istället förstår och lyssnar de på min situation i samhället och problemen jag hade då jag har haft stöd från härliga människor som förstår mig. Jag har mycket att tacka Länken för och med deras hjälp har jag gått ifrån vad många då tyckte jag bara var en hopplös alkoholist till att jag nu har varit nykter alkoholist i 15 år.

Niels Erik Falsberg

Medlem som kan vad det handlar om

Kamratföreningen Länken Laholm var en ny positiv upplevelse tack vare Rolf och Calle som såg till att jag fick göra min samhällstjänst på Länken Laholm. Genom umgänge med personer på Länken som har erkänt inför sig själva att de har problem med alkohol. Det fick mig att vilja komma igång och vilja komma vidare i livet. Tack Calle för att du såg till att jag fick göra min samhällstjänst på Länken. Varje dag lärde jag känna olika alkoholister. Det gav mig insikt och jag rannsakade mig själv under hela processen. Calle visste precis vad han gjorde när han fångade upp mig precis i rätt ögonblick. Calle och Rolf var avgörande för att jag bara umgicks med missbrukare. De såg till att ge mig precis den hjälpen jag behövde i ett livsavgörande ögonblick i mitt liv. Tack Calle för att du såg till att lyckas fånga upp mig när jag upplevde fritt fall i livet. Tack Rolf för att du genom handling skapade en miljö som i det närmaste var ett behandlingshem för mig personligen. Båda förändrade mina värderingar och min syn på livet. Trots att jag inte är alkoholist är jag medlem och besöker mina nya vänner regelbundet.

Egzon Behramaj

Medlem

Länken är en viktig plats för oss som har problem med alkohol. Men det är inte ett måste att ha ett beroende. Många av medlemmarna är inte missbrukare utan använder Länken för en social fritid med en gemenskap, istället för att sitta hemma och titta på TV. Många aktiviteter som t.ex Boule, Biljard och Korvgrillning. Här ältas fotboll, trav mm fast även vardagliga saker. Alla är välkomna och oftast är trivselfaktorn väldigt hög. Jag rekommenderas Kamratföreningen Länken Laholm starkt.

Roger Gustavsson

Styrelsemedlem

Share This

Dela det här!

Dela detta med dina vänner!