ADHD och alkoholmissbruk

 
Efter att ha nekats en ADHD utredning i 8 år på grund av ett alkoholmissbruk träffade jag rätt psykiatriker. Klas sa om du är nykter i 3 månader ser jag till att du får göra en ADHD utredning. Jag tog honom i hand direkt och har nu medicinerad varit nykter alkoholist på Länken i 10 år.
 
När utredningen var klar stod det klart att jag led av ADD. Som vuxen hade jag lämnat mitt H kvar i barndomen. När du lider av ADHD och börjar medicineras förändra det ofta hela ditt liv. Så var det för mig som börjar mer och mer tro att mitt alkoholmissbruk bara var självmedicinering.
 
Men även om medicinen är självförändrande och man lever i en nykter tillvaro försvinner inte problemen helt. I så fall hade du fått ta så höga doser att du får helt andra problem. ADHD är något man lär sig att leva med samt acceptera svårigheten att koncentrera sig när för många pratar runt omkring dig.
 
Hur som helst har jag inte haft en tanke på att dricka sedan jag slapp att självmedicinera med alkohol. Sedan jag började behandlas har jag inte haft en tanke på att dricka eller sakna alkohol. När jag ser hur vänner kämpar med sitt alkoholberoende tror jag mitt alkoholintag var helt kopplat till min ADHD.
 

ADHD och alkoholmissbruk går hand i hand

 
ADHD och alkoholmissbruk som leder till alkoholism går ofta hand i hand med tonåringar och vuxna. Men orsaken kanske inte är vad du tror. Många har en missuppfattning om ADHD-läkemedel. Många tror felaktigt att det är en inkörsport till alkoholmissbruk.
 
De flesta med ADHD som missbrukar alkohol diagnostiseras dock inte. ADHD behandling sker sällan förrän efter att de har bedrivit ett alkoholmissbruk. Här är vad du behöver veta om ADHD och alkoholmissbruk
 
Vi täcker behandling, hur alkohol påverkar ADHD-symtom och varför de ofta kombineras.

Kamratföreningen Länken Laholm var en ny positiv upplevelse tack vare Rolf och Calle som såg till att jag fick göra min samhällstjänst på Länken Laholm. Genom umgänge med personer på Länken som har erkänt inför sig själva att de har problem med alkohol. Det fick mig att vilja komma igång och vilja komma vidare i livet. Tack Calle för att du såg till att jag fick göra min samhällstjänst på Länken. Varje dag lärde jag känna olika alkoholister. Det gav mig insikt och jag rannsakade mig själv under hela processen. Calle visste precis vad han gjorde när han fångade upp mig precis i rätt ögonblick. Calle och Rolf var avgörande för att jag bara umgicks med missbrukare. De såg till att ge mig precis den hjälpen jag behövde i ett livsavgörande ögonblick i mitt liv. Tack Calle för att du såg till att lyckas fånga upp mig när jag upplevde fritt fall i livet. Tack Rolf för att du genom handling skapade en miljö som i det närmaste var ett behandlingshem för mig personligen. Båda förändrade mina värderingar och min syn på livet.

Egzon Behramaj

Medlem

Vad är ADHD?

 
Attention deficit hyperactivity disorder, eller ADHD. Det är ett psykiskt tillstånd som drabbar nästan 5 procent av den vuxna befolkningen. Mindre än 20 procent av vuxna med ADHD söker behandling. Cirka 40 procent av alla fall av ADHD hos vuxna anses vara allvarliga.
 
Män diagnostiseras mer med ADHD än kvinnor, särskilt i vuxenlivet. ADHD orsakar många symtom, främst oförmågan att fokusera eller koncentrera sig. Människor med ADHD är sannolikt också impulsiva och hyperaktiva. Båda är utlösande så ADHD och alkoholmissbruk går hand i hand.
 
Tonåringar och vuxna som inte diagnostiseras eller behandlas för ADHD men som har tillståndet. De är tio gånger mer benägna att missbruka alkohol än de utan sjukdomen.

ADHD hjärna

ADHD och alkoholmissbruk
Shares
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Vad är alkoholmissbruk?

 
Alkoholmissbruk handlar om mer än bara alkoholkonsumtion. När alkohol konsumeras i stora mängder eller ofta och leder till konsekvenser. När användning av alkohol påverkar relationer, arbete och familj, men ändå fortsätter, utgör detta missbruk.
 
Du kan enkelt se om du har problem med alkoholmisbruk. Fortsätter du att dricka alkohol även om det är skadligt för dina relationer och karriär? Om du fortsätter att missbruka alkohol även om det påverkar ditt liv negativt. Då är du inne i ett alkoholmissbruk.
 
Obehandlad ADHD och alkoholmissbruk tillsammans gör det livet till en svår balansakt. Väldigt få lyckas upprätthålla ett fungerade arbetsliv såväl som privatliv obehandlade.

ADHD och alkoholmissbruk leder till alkoholism

 
Cirka en tredjedel av barn med ADHD fortsätter att ha problem med sjukdomen fram till vuxenlivet. Enligt statistik om ADHD och alkoholmissbruk är den i det närmaste svimlande. Cirka 25 procent av vuxna som behandlas för alkoholmissbruk har också ADHD.
 
Barn som har ADHD är mer benägna att missbruka alkohol under tonåren. De är även mer benägna att fortsätta att missbruka alkohol som vuxna. Faktum är att 40 procent av barnen med ADHD fortsätter att missbruka alkohol vid 14 års ålder. I jämförelse med 22 procent av barnen utan ADHD-diagnos.
 
Tonårsanvändning av alkohol är en stark prediktor för alkoholmissbruk i vuxenlivet. Varför är ADHD och alkoholmissbruk kopplade? ADHD och alkoholmissbruk är kopplade för att personer med ADHD självmedicinerar.
 

ADHD och alkoholmissbruk statistik

 
Endast 30 procent av unga vuxna med ADHD och alkoholmissbruk säger att de dricker för att bli påverkade. Överväldigande 70 procent använder alkohol för att försöka motverka symtomen på deras sjukdom. Problem som sömnlöshet, hyperaktivitet och social besvärlighet.
 
En vanlig myt är att ADHD-medicinering leder till alkoholmissbruk, men tvärtom är sant. Människor med ADHD och alkoholmissbruk som söker behandling och tar medicin. De kan kontrollera sina symtom och är mycket mindre benägna att missbruka alkohol.
 
Personer som har ADHD och är obehandlade försöker kontrollera sina symptom själva så gott de kan. Det finns många anledningar till att människor kan vara obehandlade. Begränsad tillgång till vård på grund av den ekonomiska situationen eller bristen på sjukförsäkring är vanligast.
 

Kopplingen ADHD och alkoholmissbruk

 
Det kan också finnas en biologisk koppling mellan ADHD och alkoholmissbruk. Samma gener som är associerade med risktagande och impulsivitet. Det är också samma gener associerade med ADHD. Människor som har föräldrar eller nära släktingar med ADHD och alkoholmissbruk. De är i hög grad mer benägna att ha båda störningarna själva.
 

Hur alkoholmissbruk påverkar ADHD-symtom

 
Många personer med ADHD missbrukar alkohol för att självmedicinera. De försöker hantera sina symtom så gott det går på egen hand. Alkohol är ett depressivt medel, vilket kan innebära att det får hjärnan att sakta ner betydligt. Många vuxna med ADHD förlorar fysisk hyperaktivitet med åldern.
 
Men de är fortfarande precis lika mycket internt hyperaktiva. Deras tankar tävlar så snabbt att de inte kan vara produktiva. Alkohol verkar sakta ner deras tankeprocesser, och det gör dem bekvämare och känner sig lugnare.
 
Men tvärtom gäller alkoholmissbruk. Effekterna av alkohol hos en frisk person utan ADHD är mycket desamma som effekterna av ADHD i sig. Både ADHD och alkoholmissbruk påverkar hjärnans främre lob, vilket dämpar en persons förmåga att tänka klart.
 
Även om tankar kanske inte tävlar, kan koncentration och fokus fortfarande saknas. Så ser livet ut för individer som använder alkohol för att behandla sina ADHD-symtom.
 

Ett ökande alkoholmissbruk

 
Det största problemet med detta är att människor tenderar att hamna i ett värre alkoholmissbruk. De vill lindra sina symtom och må bättre, så de dricker. Då orsakar drickandet ytterligare komplikationer med otydligt tänkande. Så de fortsätter att dricka och försöker nå rätt ”balans”.
 
Personer med ADHD och alkoholmissbruk som dricker för att självmedicinera. De är mycket mer benägna att drabbas av ett alkoholberoende eller alkoholism. Det är en ond cirkel som är svår att bryta.

Har du, har du haft, eller har du någon närstående som har problem med att hantera alkohol! Kom och besök Kamratföreningen Länken Laholm eller kolla våran suveräna hemsida. Här kan du hitta allt möjligt som vi håller på med. Det är högt i tak och och toleransen är total. Har någon gjort bort sig eller tagit ett återfall så är det glömt när hen kommer tillbaka. Finns det förslag på andra sysselsättningar , kan vi diskutera det och försöka komma fram till en bra lösning. Jantelagen är i det närmaste obefintlig och det är lätt att göra bort sig. Kom och kolla själv. Välkommen!

Rolf Hökerud

Ordförande

Behandling av både ADHD och alkoholmissbruk

 
Det är viktigt att förstå att om du både lider av ADHD och alkoholmissbruk. Då måste du behandla båda störningarna för att övervinna dem. Vuxna som söker behandling för alkoholmisbruk men har obehandlad ADHD. De är mer benägna att få ett återfall. Det beror på att du inte har tagit bort anledningen till att du började dricka från början.
 
Behandling för ADHD involverar vanligtvis beteendeterapi såväl som mediciner. Läkemedel mot ADHD består vanligtvis av stimulantia (som har motsatt effekt på patienter med ADHD). Stimulerande medel av detta slag kan vara beroendeframkallande och är kontrollerade ämnen.
 
Många tycker att detta innebär att de ska hålla sig borta från dessa mediciner om de redan har ett beroende av alkohol. Men faktum är att vuxna med ADHD som tar dessa mediciner enligt föreskrifter. De är mycket mindre benägna att missbruka alkohol och droger.
 

Söka hjälp för ADHD och alkoholmissbruk

 
Beroendemottagningen och öppenvården kan tillsammans behandla både ADHD och alkoholmissbruk. Om du aldrig har diagnostiserats med ADHD krävs det en utredning av en psykolog.
 
Då det kräver 40 timmar av en psykologs tid för en fullständig utredning är det långt ifrån självklart att du får hjälp. Vägen till en utredning börjar därför oftast med en psykiatriker som öppnar dörrarna till en ADHD utredning.
 
Vissa alkoholbehandlingsprogram erbjuder psykiatriker att behandla underliggande störningar som ADHD. Eftersom många människor som missbrukar alkohol började göra det för att självmedicinera för att underlätta sin ADHD. Detta är mycket vanligt.

Länken är en viktig plats för oss som har problem med alkohol. Men det är inte ett måste att ha ett beroende. Många av medlemmarna är inte missbrukare utan använder Länken för en social fritid med en gemenskap, istället för att sitta hemma och titta på TV. Många aktiviteter som t.ex Boule, Biljard och Korvgrillning. Här ältas fotboll, trav mm fast även vardagliga saker. Alla är välkomna och oftast är trivselfaktorn väldigt hög. Jag rekommenderas Kamratföreningen Länken Laholm starkt.

Roger Gustavsson

Styrelsemedlem

Vad du kan göra nu med din ADHD och alkohlmissbruk?

 
Det finns några saker du kan göra nu för att bekämpa problemen med ADHD och alkoholmissbruk. Ditt första steg är att sluta dricka för att självmedicinera eller hantera symtom. Om du inte kan sluta missbruka alkohol på egen hand finns det alternativ.
 
Har du ställt dig själv frågan är jag alkoholist? Som första steg rekommenderas att du uppsöker den lokala beroendemottagningen. Där kan du vidare rekommenderas ett behandlingshem eller 12-stegsprogram för att hjälpa dig.
 
Ditt andra steg är att planera ett möte med en psykiatriker för att få göra en ADHD utredning. Nästan alla mottagningar kräver en utredning för att få tillgång till medecineringen. Vissa privata mottagningar har möjlighet att börja behandla din ADHD utan någon utredning.
 

Du kanske inte är alkoholberoende

 
Om du bara självmedicinerar kanske du inte nödvändigtvis har ett alkoholberoende. Definitionen alkoholmissbruk orsakar problem i ditt liv. Om du inte har dessa svårigheter kanske du inte är alkoholberoende. Även om detta kan vara fallet är det fortfarande viktigt att du slutar självmedicinera med alkohol. Börja istället med att söka professionell behandling.
 
Som sagt bör du kontakta öppenvårdsmottagningen i din lokala kommun som kommer hjälpa dig på rätt väg. Att prata med en licensierad terapeut kan hjälpa dig att se mönster i ditt beteende. Du kommer känna igen de problem som ADHD och alkoholmissbruk orsakar i alla aspekter av ditt liv.
 
Att kontakta en terapeut är ofta det första steget. Där hittar du de resurser som krävs för att ta nästa steg för att säkerställa din fysiska och mentala hälsa. Med BetterHelp är det lättare än någonsin att prata med en terapeut som kan hjälpa dig på din resa till hälsa och välbefinnande.
 

Vad väntar du på?

 
Med alternativ som dessa finns det ingen anledning att inte vidta åtgärder. Nu är det upp till dig så kontakta en terapeut idag.

Hjälp oss hjälpa våra medlemmar

Med en Google recension visar du att du stödjer vårt viktiga uppdrag här i kommunen. Vänligen skriv någonting ni tycker är positivt med Kamratföreningen Länken Laholm. Tack för att ni lämnar en recension om vår verksamhet

Share This

Dela det här!

Dela detta med dina vänner!